Pytania i odpowiedzi

Fizjologia 2019 II termin

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 70 Rozwiązywany: 595 razy
Pytanie 1
Białko regulujące aktywność ATP-azową miozyny w mięśniach gładkich w zależności od stężenia jonów wapnia to
kalponina
Pytanie 2
U pacjenta z obniżonym napięciem mięśniowych i ruchami mimowolnymi rozpoznano zespół hipotoniczno-hiperkinetyczny; przemawia to za uszkodzeniem:
prążkowia
Pytanie 3
O wielkości ciśnienia żylnego nie decyduje:
grawitacja
Pytanie 4
Pacjent zgłosił się na izbę przyjęć z powodu nagłych incydentów utraty przytomności. Po badaniu lekarz stwierdził, że komory wykazują rytm 30-45/min, natomiast przedsionki rytm zatokowy. U tego pacjenta zdiagnozowano:
Zespół MAS
Pytanie 5
W trakcie wysiłku fizycznego lub reakcji walki i ucieczki naczynia krwionośne mięśni szkieletowych ulegają rozszerzeniu na skutek:
zwiększonego wydzielania acetylocholiny we włóknach współczulnych unerwiających te naczynia
Pytanie 6
Pilot myśliwca, który wystartował w trybie alarmu bojowego na wysokości 9000 m, poczuł bóle ucha, głowy i wzdęcia brzucha, a następnie stracił przytomność. Przyczyną zachorowanie jest najprawdopodobniej:
a. choroba dekompresyjna
Pytanie 7
Wskaż stwierdzenie fałszywe:
im bardziej zmniejsza się stężenie jonów HCO3- w osoczu, tym bardziej alkaliczny staje się mocz
Pytanie 8
Mięsień sercowy różni się od mięśnia szkieletowego:
obecnością kanałów wapniowych w sarkolemie
Pytanie 9
Działanie podobne do hormonu wzrostu wykazuje:
laktogen łożyskowy
Pytanie 10
Podczas wysiłku o niskiej intensywności, odbywającego się poniżej progu mleczanowego, głównym substratem energetycznym dla syntezy ATP jest:
wolne kwasy tłuszczowe
Pytanie 11
Efektem zastosowania atropiny będzie:
zmniejszenie wydzielania śliny
Pytanie 12
U pacjenta po usunięciu operacyjnym jelita krętego:
następuje zwiększona produkcja kwasów żółciowych
Pytanie 13
Wybierz zestaw czynników powodujących spowolnienie opadania krwinek:
wzrost zawartości albumin, przegrzanie organizmu, spadek zawartości lecytyny
Pytanie 14
Jądro Westfala-Edingera jest:
żadne z powyższych
Pytanie 15
Wskaż NIEPRAWIDŁOWĄ informację dotyczącą optyki oka:
tylna powierzchnia rogówki załamuje światło
Pytanie 16
Wskaż zdanie prawdziwe:
wzrost lepkości krwi może zwiększać ryzyko zakrzepów
Pytanie 17
Do zadań móżdżku należy
korekcja planu czynności ruchowej
Pytanie 18
Wskaż stwierdzenie prawdziwe:
w leżeniu na prawym boku najlepiej jest wentylowane prawe płuco
Pytanie 19
Prolaktyna:
Jej wydzielanie hamowanie jest przez progesteron
Pytanie 20
U studenta rozwiązującego test z fizjologii wystepuje pamięć:
deklaratywna semantyczna

Powiązane tematy