Strona 1

GOSP.UBEZ 2

Pytanie 1
Środki własne definiowane są w art. 238 u.d.u.r. jako aktywa wolne od obciążeń, dostępne na pokrycie strat wynikających z niesprzyjających wahań w obszarze wykonywanej działalności.
prawda
fałsz
Pytanie 2
Pełnią one rolę buforu bezpieczeństwa na wypadek, gdyby rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe nie wystarczyły na wypłatę odszkodowań i świadczeń
środki własne ubezpieczyciela
rezerwy
lokaty
Pytanie 3
Ryzyko ubezpieczyciela, związane z negatywnym odchyleniem faktycznych wypłat odszkodowań i świadczeń od założonych, nazywane jest
ryzykiem stałym
ryzykiem underwritingowym
ryzykiem overwritingowym
Pytanie 4
Warunkiem koniecznym dla zachowania wypłacalności zakładu ubezpieczeń jest posiadanie adekwatnychdo skali działalności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
prawda
fałsz
Pytanie 5
Strategie inwestycyjne i płynność Ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym
dość płynne
strategie elastyczne
wysoka płynność
Pytanie 6
Strategie inwestycyjne i płynność Klasyczne ubezpieczenia na życie
strategie długoterminowe
niska płynność
dość płynne
Pytanie 7
Strategie inwestycyjne i płynność Ubezpieczenia non-life
dość płynne
strategie krótkoterminowe
niska płynność
Pytanie 8
Ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym
Suma ubezpieczenia albowartość polisy
suma składki zmienna
ryzyko Ubezpieczyciel
ryzyko Ubezpieczający

Powiązane tematy

#.