Test biograficzne

Olimpiada znajomości Afryki

Pytania z XX edycji
Ilość pytań: 140 Rozwiązywany: 1033 razy