Strona 1

Klasa 8, dział 5 - Obszary okołobiegunowe

Pytanie 1
Arktyka położona jest wokół bieguna:
północnego
południowego
Pytanie 2
Zaznacz zdania prawdziwe.
Antarktyka ma powierzchnię ponad 50 mln km2.
Prawda
Niedźwiedzie polarne zamieszkują Arktykę.
Prawda
Antarktyda to synonim Antarktyki.
Fałsz
Pytanie 3
Ile wynosi grubość lądolodu pokrywającego Antarktydę (w najgrubszym punkcie)?
około 3900 m
około 5100 m
około 4800 m
około 4200 m
Pytanie 4
Powierzchnia Antarktydy wynosi:
około 18 mln km2
około 14 mln km2
około 9 mln km2
około 11 mln km2
Pytanie 5
Co jest najwyższym szczytem Antarktydy i jaką ma wysokość?
Jest to
Masyw Vinsona
, jego wysokość wynosi
4892
m n.p.m.
Pytanie 6
Szczyt wznoszący się nad powierzchnię lądolodu i otoczony zewsząd przez pokrywę lodową to:
Pytanie 7
W którym roku podpisano Układ Antarktyczny?
w 1955 r.
w 1959 r.
w 1964 r.
w 1961 r.
Pytanie 8
W którym roku podpisano protokół madrycki?
w 1987 r.
w 1991 r.
w 1996 r.
w 2000 r.