Pytania i odpowiedzi

Klasa 8, dział 5 - Obszary okołobiegunowe

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z rozdziału 5 geografii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Arktyka i Antarktyka.
Ilość pytań: 26 Rozwiązywany: 1361 razy
Pytanie 1
Arktyka położona jest wokół bieguna:
północnego
Pytanie 2
Zaznacz zdania prawdziwe.
Antarktyda to synonim Antarktyki.
Fałsz
Antarktyka ma powierzchnię ponad 50 mln km2.
Prawda
Niedźwiedzie polarne zamieszkują Arktykę.
Prawda
Pytanie 3
Ile wynosi grubość lądolodu pokrywającego Antarktydę (w najgrubszym punkcie)?
około 4800 m
Pytanie 4
Powierzchnia Antarktydy wynosi:
około 14 mln km2
Pytanie 5
Co jest najwyższym szczytem Antarktydy i jaką ma wysokość?
Jest to
Masyw Vinsona
, jego wysokość wynosi
4892
m n.p.m.
Pytanie 6
Szczyt wznoszący się nad powierzchnię lądolodu i otoczony zewsząd przez pokrywę lodową to:
nunatak
Pytanie 7
W którym roku podpisano Układ Antarktyczny?
w 1959 r.
Pytanie 8
W którym roku podpisano protokół madrycki?
w 1991 r.
Pytanie 9
Jak nazywa się lodowa pokrywa pływająca po wodach obszarów polarnych?
pak lodowy
Pytanie 10
Zaznacz zdania prawdziwe.
Prowadzenie działalności gospodarczej możliwe jest wyłącznie w Arktyce.
Prawda
Pokrywa ozonowa występuje głównie na wysokościach 30 - 35 km nad powierzchnią Ziemi.
Fałsz
Pingwiny żyją wyłącznie w Arktyce.
Fałsz
Pytanie 11
Kiedy i gdzie zanotowano najniższą temperaturę na Ziemi?
Pomiar został przeprowadzony w
1983
roku w stacji
Wostok
na Antarktydzie
. Odczyt temperatury wynosił
-89,2°C
.
Pytanie 12
Umowna granica Antarktyki jest wyznaczana przez równoleżnik:
60°S
Pytanie 13
90% populacji Grenlandii to:
Innuici
Pytanie 14
Umowną granicą Arktyki jest równoleżnik:
66°34N
Pytanie 15
Zaznacz zdania prawdziwe.
Antarktyda jest piątym co do wielkości kontynentem.
Prawda
Lądolód pokrywający Antarktydę ma średnią grubość 2550 m.
Fałsz
Lądolód pokrywający Antarktydę stanowi prawie 75% światowych zasobów wody słodkiej.
Prawda
Pytanie 16
Jaką część Antarktydy pokrywa lądolód?
99,5%
Pytanie 17
Scharakteryzuj klimat Antarktydy.
Wnętrze kontynentu cechuje ujemna temperatura przez
cały rok
. Wiatry są
silne
a roczna suma opadów nie przekracza
100
mm. Warunki na wybrzeżu Antarktydy są nieco
łagodniejsze
.
Pytanie 18
Jaką nazwę nosi grupa gazów odpowiedzialna za pojawienie się dziury ozonowej?
freony
Pytanie 19
O ile w ciągu ostatnich 100 - 150 lat wzrosła średnia temperatura powietrza na Ziemi?
0,7 - 0,8 °C
Pytanie 20
Podaj nazwę jednego z gazów cieplarnianych.
dwutlenek węgla
Pytanie 21
O ile zmniejszyła się średnia grubość paku lodowego na Oceanie Arktycznym w ciągu ostatnich 30 lat?
40%
Pytanie 22
Kto i kiedy zdobył biegun południowy?
Biegun południowy zdobył
Roald Amundsen
dnia
14 grudnia
1911
roku.
Pytanie 23
Kto i kiedy zdobył biegun północny?
Biegun północny zdobył
Robert Edwin Peary
dnia
6 kwietnia
1909
roku.
Pytanie 24
Polak, który w ciągu jednego roku zdobył dwa bieguny to:
Marek Kamiński
Pytanie 25
Zaznacz całoroczne stacje badawcze należące do Polski.
Polska Stacja Polarna im. Stanisława Siedleckiego
Stacja im. Henryka Arctowskiego
Pytanie 26
Zaznacz zdania prawdziwe.
Zakaz wydobywania surowców mineralnych na Antarktyce obowiązuje do przynajmniej 2048 roku.
Prawda
Na Antarktyce odpady można składować wyłącznie w dwóch wyznaczonych obszarach.
Fałsz
Fauna i flora Antarktyki jest bardzo wrażliwa na zmiany warunków środowiskowych.
Prawda