Fiszki

Klasa 8, dział 5 - Obszary okołobiegunowe

Test w formie fiszek Sprawdzian z rozdziału 5 geografii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Arktyka i Antarktyka.
Ilość pytań: 26 Rozwiązywany: 1395 razy
Arktyka położona jest wokół bieguna:
północnego
południowego
północnego
Zaznacz zdania prawdziwe.
1. Antarktyda to synonim Antarktyki.
2. Antarktyka ma powierzchnię ponad 50 mln km2.
3. Niedźwiedzie polarne zamieszkują Arktykę.
1. Antarktyka ma powierzchnię ponad 50 mln km2.
2. Niedźwiedzie polarne zamieszkują Arktykę.
Ile wynosi grubość lądolodu pokrywającego Antarktydę (w najgrubszym punkcie)?
około 4800 m
około 3900 m
około 4200 m
około 5100 m
około 4800 m
Powierzchnia Antarktydy wynosi:
około 14 mln km2
około 18 mln km2
około 11 mln km2
około 9 mln km2
około 14 mln km2
Co jest najwyższym szczytem Antarktydy i jaką ma wysokość?
Jest to
. . . . . . . .
, jego wysokość wynosi
. . . . . . . .
m n.p.m.
Jest to Masyw Vinsona, jego wysokość wynosi 4892 m n.p.m.
Szczyt wznoszący się nad powierzchnię lądolodu i otoczony zewsząd przez pokrywę lodową to:
nunatak
W którym roku podpisano Układ Antarktyczny?
w 1964 r.
w 1959 r.
w 1961 r.
w 1955 r.
w 1959 r.
W którym roku podpisano protokół madrycki?
w 1991 r.
w 1987 r.
w 1996 r.
w 2000 r.
w 1991 r.
Jak nazywa się lodowa pokrywa pływająca po wodach obszarów polarnych?
pak lodowy
Zaznacz zdania prawdziwe.
1. Prowadzenie działalności gospodarczej możliwe jest wyłącznie w Arktyce.
2. Pokrywa ozonowa występuje głównie na wysokościach 30 - 35 km nad powierzchnią Ziemi.
3. Pingwiny żyją wyłącznie w Arktyce.
1. Prowadzenie działalności gospodarczej możliwe jest wyłącznie w Arktyce.
Kiedy i gdzie zanotowano najniższą temperaturę na Ziemi?
Pomiar został przeprowadzony w
. . . . . . . .
roku w stacji
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. Odczyt temperatury wynosił
. . . . . . . .
.
Pomiar został przeprowadzony w 1983 roku w stacji Wostok na Antarktydzie. Odczyt temperatury wynosił -89,2°C.
Umowna granica Antarktyki jest wyznaczana przez równoleżnik:
65°S
55°S
60°S
70°S
60°S
90% populacji Grenlandii to:
Ajnowie
Innuici
Aleuci
Jakuci
Innuici
Umowną granicą Arktyki jest równoleżnik:
63°46N
60°33N
64°36N
66°34N
66°34N
Zaznacz zdania prawdziwe.
1. Antarktyda jest piątym co do wielkości kontynentem.
2. Lądolód pokrywający Antarktydę ma średnią grubość 2550 m.
3. Lądolód pokrywający Antarktydę stanowi prawie 75% światowych zasobów wody słodkiej.
1. Antarktyda jest piątym co do wielkości kontynentem.
2. Lądolód pokrywający Antarktydę stanowi prawie 75% światowych zasobów wody słodkiej.
Jaką część Antarktydy pokrywa lądolód?
95%
90,5%
85,5%
99,5%
99,5%
Scharakteryzuj klimat Antarktydy.
Wnętrze kontynentu cechuje ujemna temperatura przez
. . . . . . . .
. Wiatry są
. . . . . . . .
a roczna suma opadów nie przekracza
. . . . . . . .
mm. Warunki na wybrzeżu Antarktydy są nieco
. . . . . . . .
.
Wnętrze kontynentu cechuje ujemna temperatura przez cały rok. Wiatry są silne a roczna suma opadów nie przekracza 100 mm. Warunki na wybrzeżu Antarktydy są nieco łagodniejsze.
Jaką nazwę nosi grupa gazów odpowiedzialna za pojawienie się dziury ozonowej?
freony
O ile w ciągu ostatnich 100 - 150 lat wzrosła średnia temperatura powietrza na Ziemi?
0,5 - 0,6 °C
0,3 - 0,4 °C
0,9 - 1 °C
0,7 - 0,8 °C
0,7 - 0,8 °C
Podaj nazwę jednego z gazów cieplarnianych.
dwutlenek węgla
O ile zmniejszyła się średnia grubość paku lodowego na Oceanie Arktycznym w ciągu ostatnich 30 lat?
20%
10%
30%
40%
40%
Kto i kiedy zdobył biegun południowy?
Biegun południowy zdobył
. . . . . . . .
dnia
. . . . . . . .
. . . . . . . .
roku.
Biegun południowy zdobył Roald Amundsen dnia 14 grudnia 1911 roku.
Kto i kiedy zdobył biegun północny?
Biegun północny zdobył
. . . . . . . .
dnia
. . . . . . . .
. . . . . . . .
roku.
Biegun północny zdobył Robert Edwin Peary dnia 6 kwietnia 1909 roku.
Polak, który w ciągu jednego roku zdobył dwa bieguny to:
Henryk Arctowski
Antoni Dobrowolski
Marek Kamiński
Józef Popiel
Marek Kamiński
Zaznacz całoroczne stacje badawcze należące do Polski.
Stacja Polarna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na Spitsbergenie
Stacja Polarna im. Stanisława Baranowskiego
Stacja im. Henryka Arctowskiego
Stacja im. A.B. Dobrowolskiego
Polska Stacja Polarna im. Stanisława Siedleckiego
Stacja im. Henryka Arctowskiego
Polska Stacja Polarna im. Stanisława Siedleckiego
Zaznacz zdania prawdziwe.
1. Zakaz wydobywania surowców mineralnych na Antarktyce obowiązuje do przynajmniej 2048 roku.
2. Na Antarktyce odpady można składować wyłącznie w dwóch wyznaczonych obszarach.
3. Fauna i flora Antarktyki jest bardzo wrażliwa na zmiany warunków środowiskowych.
1. Zakaz wydobywania surowców mineralnych na Antarktyce obowiązuje do przynajmniej 2048 roku.
2. Fauna i flora Antarktyki jest bardzo wrażliwa na zmiany warunków środowiskowych.