Strona 1

Przemysł i usługi w Afryce

Pytanie 1
Które państwo jest najważniejszym partnerem handlowym Afryki?
Japonia
USA
Chiny
Indie
Pytanie 2
Zaznacz surowce, których globalny eksport w około 50% zapewniany jest przez Afrykę.
kobalt
ropa naftowa
chrom
węgiel kamienny
platyna
diamenty
Pytanie 3
Zaznacz zdania prawdziwe.
Rolnictwo w Afryce jest słabo rozwinięte.
Prawda
Fałsz
Fałsz
Pytanie 4
Zaznacz trzy afrykańskie państwa o najwyższym PKB na mieszkańca.
Gabon
Republika Południowej Afryki
Seszele
Chad
Burundi
Niger
Pytanie 5
Zaznacz zdania prawdziwe.
Jedną z przyczyn słabego rozwoju gospodarki w Afryce jest wysoki poziom analfabetyzmu.
Prawda
Diamenty wydobywa się głównie na północy Afryki.
Fałsz
Konflikty zbrojne nie mają większego wpływu na rozwój gospodarek afrykańskich.
Fałsz
Pytanie 6
Zaznacz zdania prawdziwe.
Rynek usług mobilnych w Afryce systematycznie wzrasta.
Prawda
Podstawą afrykańskich gospodarek jest eksport żywności.
Fałsz
Przemysł naftowy rozwija się głównie na zachodnim wybrzeżu Afryki.
Prawda
Pytanie 7
Najważniejszym surowcem eksportowym Angoli jest:
ropa naftowa
boksyty
diamenty
uran
Pytanie 8
Pod względem udziału turystyki w PKB wymienionych krajów liderem jest:
Seszele
Maroko
Tunezja
Mauritius
Pytanie 9
Jaki rodzaj gospodarstw dominuje w Afryce?
średniej wielkości gospodarstwa rolne
duże kilkudziesięciohektarowe przedsiębiorstwa rolnicze
małe gospodarstwa rolne
Pytanie 10
Czym jest okręg Witwatersrand?
jednym z największych rezerwatów przyrody Afryki
jednym z największych zagłębi surowcowych Afryki
jednym z największych obszarów plantatorskich Afryki
jednym z największych centrów usług finansowych Afryki