Fiszki

Przemysł i usługi w Afryce

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 1927 razy
Które państwo jest najważniejszym partnerem handlowym Afryki?
Chiny
Indie
USA
Japonia
Chiny
Zaznacz surowce, których globalny eksport w około 50% zapewniany jest przez Afrykę.
ropa naftowa
węgiel kamienny
platyna
kobalt
diamenty
chrom
platyna
kobalt
diamenty
chrom
Zaznacz zdania prawdziwe.
1. Rolnictwo w Afryce jest słabo rozwinięte.
2.
3.
1. Rolnictwo w Afryce jest słabo rozwinięte.
Zaznacz trzy afrykańskie państwa o najwyższym PKB na mieszkańca.
Seszele
Chad
Burundi
Niger
Gabon
Republika Południowej Afryki
Seszele
Gabon
Republika Południowej Afryki
Zaznacz zdania prawdziwe.
1. Jedną z przyczyn słabego rozwoju gospodarki w Afryce jest wysoki poziom analfabetyzmu.
2. Konflikty zbrojne nie mają większego wpływu na rozwój gospodarek afrykańskich.
3. Diamenty wydobywa się głównie na północy Afryki.
1. Jedną z przyczyn słabego rozwoju gospodarki w Afryce jest wysoki poziom analfabetyzmu.
Zaznacz zdania prawdziwe.
1. Przemysł naftowy rozwija się głównie na zachodnim wybrzeżu Afryki.
2. Rynek usług mobilnych w Afryce systematycznie wzrasta.
3. Podstawą afrykańskich gospodarek jest eksport żywności.
1. Przemysł naftowy rozwija się głównie na zachodnim wybrzeżu Afryki.
2. Rynek usług mobilnych w Afryce systematycznie wzrasta.
Najważniejszym surowcem eksportowym Angoli jest:
boksyty
ropa naftowa
uran
diamenty
ropa naftowa
Pod względem udziału turystyki w PKB wymienionych krajów liderem jest:
Maroko
Tunezja
Mauritius
Seszele
Seszele
Jaki rodzaj gospodarstw dominuje w Afryce?
małe gospodarstwa rolne
duże kilkudziesięciohektarowe przedsiębiorstwa rolnicze
średniej wielkości gospodarstwa rolne
małe gospodarstwa rolne
Czym jest okręg Witwatersrand?
jednym z największych rezerwatów przyrody Afryki
jednym z największych centrów usług finansowych Afryki
jednym z największych zagłębi surowcowych Afryki
jednym z największych obszarów plantatorskich Afryki
jednym z największych zagłębi surowcowych Afryki