Pytania i odpowiedzi

Przemysł i usługi w Afryce

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji geografii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 1943 razy
Pytanie 1
Które państwo jest najważniejszym partnerem handlowym Afryki?
Chiny
Pytanie 2
Zaznacz surowce, których globalny eksport w około 50% zapewniany jest przez Afrykę.
kobalt
diamenty
chrom
platyna
Pytanie 3
Zaznacz zdania prawdziwe.
Rolnictwo w Afryce jest słabo rozwinięte.
Prawda
Fałsz
Fałsz
Pytanie 4
Zaznacz trzy afrykańskie państwa o najwyższym PKB na mieszkańca.
Seszele
Republika Południowej Afryki
Gabon
Pytanie 5
Zaznacz zdania prawdziwe.
Jedną z przyczyn słabego rozwoju gospodarki w Afryce jest wysoki poziom analfabetyzmu.
Prawda
Konflikty zbrojne nie mają większego wpływu na rozwój gospodarek afrykańskich.
Fałsz
Diamenty wydobywa się głównie na północy Afryki.
Fałsz
Pytanie 6
Zaznacz zdania prawdziwe.
Przemysł naftowy rozwija się głównie na zachodnim wybrzeżu Afryki.
Prawda
Rynek usług mobilnych w Afryce systematycznie wzrasta.
Prawda
Podstawą afrykańskich gospodarek jest eksport żywności.
Fałsz
Pytanie 7
Najważniejszym surowcem eksportowym Angoli jest:
ropa naftowa
Pytanie 8
Pod względem udziału turystyki w PKB wymienionych krajów liderem jest:
Seszele
Pytanie 9
Jaki rodzaj gospodarstw dominuje w Afryce?
małe gospodarstwa rolne
Pytanie 10
Czym jest okręg Witwatersrand?
jednym z największych zagłębi surowcowych Afryki