Strona 2

Psychiatria 2021 I z pliku

Pytanie 9
Do benzodiazepin o długim czasie działania nie należy: Wybierz jedną odpowiedź:
Chlordiazepoksyd
Triazolam
Klonazepam
Klorazepat
Diazepam
Pytanie 10
Do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) nie zaliczmy: Wybierz jedną odpowiedź:
Wenlafaksyny
Fluoksetyny
Sertraliny
Paroksetyny
Fluwoksaminy
Pytanie 11
Do leków normotymicznych II generacji nie zalicza się: Wybierz jedną odpowiedź:
Kwetiapiny
Olanzapiny
Węglanu litu
Arypiprazolu
Risperidonu
Pytanie 12
Do neuroleptyków nie zaliczamy: Wybierz jedną odpowiedź:
Haloperidolu
Olanzapiny
Sertraliny
Kwetiapiny
Arypiprazolu
Pytanie 13
Do benzodiazepin o długim czasie działania nie należy: Wybierz jedną odpowiedź:
Klorazepat
Diazepam
Triazolam
Klonazepam
Chlordiazepoksyd
Pytanie 14
Do objawów pozytywnych schizofrenii zaliczamy wszystkie z wymienionych oprócz: Wybierz jedną odpowiedź:
Apatii
Urojeń oddziaływania
Echo myśli
Halucynacji słuchowych
Imperatywów słuchowych
Pytanie 15
Do Psychiatrycznej Izby przyjęć dowieziono pacjenta z powodu próby samobójczej przez nacięcia przedramienia, pacjent wcześniej leczony z powodu schizofrenii paranoidalnej, 2x hospitalizowany. W badaniu psychiatrycznym zwracają uwagę objawy wytwórcze- pseudohalucynacje w postaci głosów imperatywnych, nakazujących popełnienie samobójstwa a także urojenia prześladowcze. W badaniach laboratoryjnych bez odchyleń. Pacjent nie zgadza się na hospitalizacje. Co należy zrobić? Wybierz jedną odpowiedź:
Pacjenta należy przyjąć do szpitala w trybie pilnym, bez zgody w myśl art. 23 UoOZP ponieważ ma rozpoznaną chorobę psychiczną, przed przyjęciem jednak należy skonsultować pacjenta chirurgicznie w celu zaopatrzenia rany.
Brak wystarczających danych do podjęcia decyzji
Pacjenta należy przyjąć do szpitala w trybie pilnym, bez zgody w myśl art. 24 UoOZP ponieważ podejrzewamy u niego chorobę psychiczną.
Pacjent nie zgadza się na hospitalizację, brak podstaw do przyjęcia Pacjenta bez zgody- należy wypisać go do domu.
Pacjenta należy przyjąć do szpitala w trybie pilnym, bez zgody w myśl art. 23 UoOZP ponieważ podejrzewamy u niego chorobę psychiczną.
Pytanie 16
Lekarz może zalecić zastosowanie przymusu bezpośredniego (nie dotyczy przedłużenia unieruchomienia) w formie unieruchomienia lub izolacji na czas nie dłuższy niż: Wybierz jedną odpowiedź:
6 godzin
3 godziny
4 godziny
1 godzina
2 godziny

Powiązane tematy