Pytania i odpowiedzi

Psychiatria 2021 I z pliku

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 57 Rozwiązywany: 1452 razy
Pytanie 1
Aby rozpoznać epizod maniakalny, typowe objawy muszą trwać co najmniej:
1 tydzień
Pytanie 2
Adekwatność, proporcjonalność, spójność zachowań, wypowiadanych treści i przeżywanych emocji to:
Syntymia
Pytanie 3
Arypiprazol należy do grupy leków:
Przeciwpsychotycznych
Pytanie 4
Brak poczucia żalu objawiający się obojętnością lub racjonalizowaniem w sytuacji zranienia, oszukania lub okradzenia innej osoby, to jeden z objawów zaburzeń osobowości typu:
Antyspołecznego
Pytanie 5
Charakterystycznym elementem . klinicznego autyzmu dziecięcego są wszystkie wymienione oprócz:
Niepełnosprawność intelektualna umiarkowana
Pytanie 6
Częstość występowania baby blues (smutek poporodowy) to: Wybierz jedną odpowiedź:
50-80%
Pytanie 7
Osiowymi objawami ADHD są:
Zaburzenie uwagi, impulsywność, nadruchliwość
Pytanie 8
Pochłonięcie nieuzasadnionymi wątpliwościami, dotyczącymi lojalności lub wiarygodności przyjaciół lub współpracowników, to jeden z objawów: Wybierz jedną odpowiedź:
Osobowości paranoicznej
Pytanie 9
Do benzodiazepin o długim czasie działania nie należy: Wybierz jedną odpowiedź:
Triazolam
Pytanie 10
Do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) nie zaliczmy: Wybierz jedną odpowiedź:
Wenlafaksyny
Pytanie 11
Do leków normotymicznych II generacji nie zalicza się: Wybierz jedną odpowiedź:
Węglanu litu
Pytanie 12
Do neuroleptyków nie zaliczamy: Wybierz jedną odpowiedź:
Sertraliny
Pytanie 13
Do benzodiazepin o długim czasie działania nie należy: Wybierz jedną odpowiedź:
Triazolam
Pytanie 14
Do objawów pozytywnych schizofrenii zaliczamy wszystkie z wymienionych oprócz: Wybierz jedną odpowiedź:
Apatii
Pytanie 15
Do Psychiatrycznej Izby przyjęć dowieziono pacjenta z powodu próby samobójczej przez nacięcia przedramienia, pacjent wcześniej leczony z powodu schizofrenii paranoidalnej, 2x hospitalizowany. W badaniu psychiatrycznym zwracają uwagę objawy wytwórcze- pseudohalucynacje w postaci głosów imperatywnych, nakazujących popełnienie samobójstwa a także urojenia prześladowcze. W badaniach laboratoryjnych bez odchyleń. Pacjent nie zgadza się na hospitalizacje. Co należy zrobić? Wybierz jedną odpowiedź:
Pacjenta należy przyjąć do szpitala w trybie pilnym, bez zgody w myśl art. 23 UoOZP ponieważ ma rozpoznaną chorobę psychiczną, przed przyjęciem jednak należy skonsultować pacjenta chirurgicznie w celu zaopatrzenia rany.
Pytanie 16
Lekarz może zalecić zastosowanie przymusu bezpośredniego (nie dotyczy przedłużenia unieruchomienia) w formie unieruchomienia lub izolacji na czas nie dłuższy niż: Wybierz jedną odpowiedź:
4 godziny
Pytanie 17
Zespół Charlesa - Bonneta charakteryzuje się występowaniem żywych omamów: Wybierz jedną odpowiedź:
Wzrokowych
Pytanie 18
Do neuroleptyków nie zaliczamy: Wybierz jedną odpowiedź:
Sertraliny
Pytanie 19
Fałszywe przekonanie o niezwykłych możliwościach i talentach to podstawa urojeń: Wybierz jedną odpowiedź:
Wielkościowych
Pytanie 20
Który z wymienionych nie jest czynnikiem ryzyka samobójstwa: Wybierz jedną odpowiedź:
Wszystkie powyższe czynniki są związane ze zwiększonym ryzykiem samobójstwa

Powiązane tematy