Fiszki

Psychiatria 2021 I z pliku

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 57 Rozwiązywany: 897 razy
Aby rozpoznać epizod maniakalny, typowe objawy muszą trwać co najmniej:
1 tydzień
4 tygodnie
10 dni
2 tygodnie
3 dni
1 tydzień
Adekwatność, proporcjonalność, spójność zachowań, wypowiadanych treści i przeżywanych emocji to:
Hipotymia
Syntymia
Paratymia
Katatymia
Hipertymia
Syntymia
Arypiprazol należy do grupy leków:
Przeciwpsychotycznych
Przeciwdrgawkowych, normotymicznych
Anksjolitycznych bezodiazepinowych
Przeciwdepresyjnych
Prokognitywnych
Przeciwpsychotycznych
Brak poczucia żalu objawiający się obojętnością lub racjonalizowaniem w sytuacji zranienia, oszukania lub okradzenia innej osoby, to jeden z objawów zaburzeń osobowości typu:
Antyspołecznego
Zależnego
Schizoidalnego
Histrionicznego
Anankastycznego
Antyspołecznego
Charakterystycznym elementem . klinicznego autyzmu dziecięcego są wszystkie wymienione oprócz:
Powtarzalne i stereotypowe schematy zachowania
Powtarzalne i stereotypowe wzorce zainteresowań
Deficyty w zakresie nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych
Zaburzenie rozwoju mowy
Niepełnosprawność intelektualna umiarkowana
Niepełnosprawność intelektualna umiarkowana
Częstość występowania baby blues (smutek poporodowy) to: Wybierz jedną odpowiedź:
10-20%
50-80%
1-5%
0,5-1%
5-10%
50-80%
Osiowymi objawami ADHD są:
Zaburzenie uwagi, impulsywność, nadruchliwość
Impulsywność, deficyty w kontaktach społecznych, agresja
Niepełnosprawność intelektualna, agresja, nadruchliwość
Impulsywność, agresja, nadruchliwość
Zaburzenie uwagi, impulsywność, agresja
Zaburzenie uwagi, impulsywność, nadruchliwość
Pochłonięcie nieuzasadnionymi wątpliwościami, dotyczącymi lojalności lub wiarygodności przyjaciół lub współpracowników, to jeden z objawów: Wybierz jedną odpowiedź:
Osobowości paranoicznej
Zespołu Aspergera
Zespołu Gansera
Zespołu depresyjnego
Osobowości schizoidalnej
Osobowości paranoicznej
Do benzodiazepin o długim czasie działania nie należy: Wybierz jedną odpowiedź:
Klorazepat
Klonazepam
Chlordiazepoksyd
Diazepam
Triazolam
Triazolam
Do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) nie zaliczmy: Wybierz jedną odpowiedź:
Fluwoksaminy
Sertraliny
Paroksetyny
Wenlafaksyny
Fluoksetyny
Wenlafaksyny
Do leków normotymicznych II generacji nie zalicza się: Wybierz jedną odpowiedź:
Olanzapiny
Arypiprazolu
Risperidonu
Kwetiapiny
Węglanu litu
Węglanu litu
Do neuroleptyków nie zaliczamy: Wybierz jedną odpowiedź:
Kwetiapiny
Haloperidolu
Sertraliny
Arypiprazolu
Olanzapiny
Sertraliny
Do benzodiazepin o długim czasie działania nie należy: Wybierz jedną odpowiedź:
Chlordiazepoksyd
Klonazepam
Klorazepat
Diazepam
Triazolam
Triazolam
Do objawów pozytywnych schizofrenii zaliczamy wszystkie z wymienionych oprócz: Wybierz jedną odpowiedź:
Urojeń oddziaływania
Echo myśli
Imperatywów słuchowych
Halucynacji słuchowych
Apatii
Apatii
Do Psychiatrycznej Izby przyjęć dowieziono pacjenta z powodu próby samobójczej przez nacięcia przedramienia, pacjent wcześniej leczony z powodu schizofrenii paranoidalnej, 2x hospitalizowany. W badaniu psychiatrycznym zwracają uwagę objawy wytwórcze- pseudohalucynacje w postaci głosów imperatywnych, nakazujących popełnienie samobójstwa a także urojenia prześladowcze. W badaniach laboratoryjnych bez odchyleń. Pacjent nie zgadza się na hospitalizacje. Co należy zrobić? Wybierz jedną odpowiedź:
Pacjent nie zgadza się na hospitalizację, brak podstaw do przyjęcia Pacjenta bez zgody- należy wypisać go do domu.
Pacjenta należy przyjąć do szpitala w trybie pilnym, bez zgody w myśl art. 23 UoOZP ponieważ ma rozpoznaną chorobę psychiczną, przed przyjęciem jednak należy skonsultować pacjenta chirurgicznie w celu zaopatrzenia rany.
Brak wystarczających danych do podjęcia decyzji
Pacjenta należy przyjąć do szpitala w trybie pilnym, bez zgody w myśl art. 24 UoOZP ponieważ podejrzewamy u niego chorobę psychiczną.
Pacjenta należy przyjąć do szpitala w trybie pilnym, bez zgody w myśl art. 23 UoOZP ponieważ podejrzewamy u niego chorobę psychiczną.
Pacjenta należy przyjąć do szpitala w trybie pilnym, bez zgody w myśl art. 23 UoOZP ponieważ ma rozpoznaną chorobę psychiczną, przed przyjęciem jednak należy skonsultować pacjenta chirurgicznie w celu zaopatrzenia rany.

Powiązane tematy

Inne tryby