Fiszki

Psychiatria 2021 I z pliku

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 57 Rozwiązywany: 2795 razy
Aby rozpoznać epizod maniakalny, typowe objawy muszą trwać co najmniej:
10 dni
1 tydzień
3 dni
2 tygodnie
4 tygodnie
1 tydzień
Adekwatność, proporcjonalność, spójność zachowań, wypowiadanych treści i przeżywanych emocji to:
Syntymia
Katatymia
Hipotymia
Hipertymia
Paratymia
Syntymia
Arypiprazol należy do grupy leków:
Prokognitywnych
Przeciwdepresyjnych
Anksjolitycznych bezodiazepinowych
Przeciwpsychotycznych
Przeciwdrgawkowych, normotymicznych
Przeciwpsychotycznych
Brak poczucia żalu objawiający się obojętnością lub racjonalizowaniem w sytuacji zranienia, oszukania lub okradzenia innej osoby, to jeden z objawów zaburzeń osobowości typu:
Antyspołecznego
Anankastycznego
Schizoidalnego
Zależnego
Histrionicznego
Antyspołecznego
Charakterystycznym elementem . klinicznego autyzmu dziecięcego są wszystkie wymienione oprócz:
Niepełnosprawność intelektualna umiarkowana
Deficyty w zakresie nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych
Powtarzalne i stereotypowe schematy zachowania
Zaburzenie rozwoju mowy
Powtarzalne i stereotypowe wzorce zainteresowań
Niepełnosprawność intelektualna umiarkowana
Częstość występowania baby blues (smutek poporodowy) to: Wybierz jedną odpowiedź:
5-10%
10-20%
1-5%
50-80%
0,5-1%
50-80%
Osiowymi objawami ADHD są:
Niepełnosprawność intelektualna, agresja, nadruchliwość
Zaburzenie uwagi, impulsywność, agresja
Zaburzenie uwagi, impulsywność, nadruchliwość
Impulsywność, deficyty w kontaktach społecznych, agresja
Impulsywność, agresja, nadruchliwość
Zaburzenie uwagi, impulsywność, nadruchliwość
Pochłonięcie nieuzasadnionymi wątpliwościami, dotyczącymi lojalności lub wiarygodności przyjaciół lub współpracowników, to jeden z objawów: Wybierz jedną odpowiedź:
Zespołu Gansera
Zespołu Aspergera
Zespołu depresyjnego
Osobowości schizoidalnej
Osobowości paranoicznej
Osobowości paranoicznej
Do benzodiazepin o długim czasie działania nie należy: Wybierz jedną odpowiedź:
Triazolam
Klorazepat
Klonazepam
Diazepam
Chlordiazepoksyd
Triazolam
Do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) nie zaliczmy: Wybierz jedną odpowiedź:
Wenlafaksyny
Sertraliny
Fluwoksaminy
Fluoksetyny
Paroksetyny
Wenlafaksyny
Do leków normotymicznych II generacji nie zalicza się: Wybierz jedną odpowiedź:
Węglanu litu
Kwetiapiny
Olanzapiny
Arypiprazolu
Risperidonu
Węglanu litu
Do neuroleptyków nie zaliczamy: Wybierz jedną odpowiedź:
Haloperidolu
Sertraliny
Olanzapiny
Kwetiapiny
Arypiprazolu
Sertraliny
Do benzodiazepin o długim czasie działania nie należy: Wybierz jedną odpowiedź:
Chlordiazepoksyd
Diazepam
Klonazepam
Klorazepat
Triazolam
Triazolam
Do objawów pozytywnych schizofrenii zaliczamy wszystkie z wymienionych oprócz: Wybierz jedną odpowiedź:
Halucynacji słuchowych
Urojeń oddziaływania
Apatii
Echo myśli
Imperatywów słuchowych
Apatii
Do Psychiatrycznej Izby przyjęć dowieziono pacjenta z powodu próby samobójczej przez nacięcia przedramienia, pacjent wcześniej leczony z powodu schizofrenii paranoidalnej, 2x hospitalizowany. W badaniu psychiatrycznym zwracają uwagę objawy wytwórcze- pseudohalucynacje w postaci głosów imperatywnych, nakazujących popełnienie samobójstwa a także urojenia prześladowcze. W badaniach laboratoryjnych bez odchyleń. Pacjent nie zgadza się na hospitalizacje. Co należy zrobić? Wybierz jedną odpowiedź:
Pacjenta należy przyjąć do szpitala w trybie pilnym, bez zgody w myśl art. 23 UoOZP ponieważ ma rozpoznaną chorobę psychiczną, przed przyjęciem jednak należy skonsultować pacjenta chirurgicznie w celu zaopatrzenia rany.
Brak wystarczających danych do podjęcia decyzji
Pacjenta należy przyjąć do szpitala w trybie pilnym, bez zgody w myśl art. 23 UoOZP ponieważ podejrzewamy u niego chorobę psychiczną.
Pacjent nie zgadza się na hospitalizację, brak podstaw do przyjęcia Pacjenta bez zgody- należy wypisać go do domu.
Pacjenta należy przyjąć do szpitala w trybie pilnym, bez zgody w myśl art. 24 UoOZP ponieważ podejrzewamy u niego chorobę psychiczną.
Pacjenta należy przyjąć do szpitala w trybie pilnym, bez zgody w myśl art. 23 UoOZP ponieważ ma rozpoznaną chorobę psychiczną, przed przyjęciem jednak należy skonsultować pacjenta chirurgicznie w celu zaopatrzenia rany.
Lekarz może zalecić zastosowanie przymusu bezpośredniego (nie dotyczy przedłużenia unieruchomienia) w formie unieruchomienia lub izolacji na czas nie dłuższy niż: Wybierz jedną odpowiedź:
2 godziny
1 godzina
6 godzin
3 godziny
4 godziny
4 godziny
Zespół Charlesa - Bonneta charakteryzuje się występowaniem żywych omamów: Wybierz jedną odpowiedź:
Cenestetycznych
Dotykowych
Wzrokowych
Smakowych
Węchowych
Wzrokowych
Do neuroleptyków nie zaliczamy: Wybierz jedną odpowiedź:
Arypiprazolu
Olanzapiny
Haloperidolu
Kwetiapiny
Sertraliny
Sertraliny
Fałszywe przekonanie o niezwykłych możliwościach i talentach to podstawa urojeń: Wybierz jedną odpowiedź:
Ksobnych
Żadne z powyższych prawdziwe
Prześladowczych
Wielkościowych
Nihilistycznych
Wielkościowych
Który z wymienionych nie jest czynnikiem ryzyka samobójstwa: Wybierz jedną odpowiedź:
Wszystkie powyższe czynniki są związane ze zwiększonym ryzykiem samobójstwa
Konflikty z prawem, samotność
Depresja, Psychoza
Brak wsparcia społecznego, choroba przewlekła
Uzależnienie od alkoholu, narkotyków
Wszystkie powyższe czynniki są związane ze zwiększonym ryzykiem samobójstwa

Powiązane tematy

Inne tryby