Fiszki

Psychiatria 2021 I z pliku

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 57 Rozwiązywany: 1116 razy
Aby rozpoznać epizod maniakalny, typowe objawy muszą trwać co najmniej:
10 dni
3 dni
1 tydzień
2 tygodnie
4 tygodnie
1 tydzień
Adekwatność, proporcjonalność, spójność zachowań, wypowiadanych treści i przeżywanych emocji to:
Hipotymia
Katatymia
Hipertymia
Syntymia
Paratymia
Syntymia
Arypiprazol należy do grupy leków:
Anksjolitycznych bezodiazepinowych
Przeciwpsychotycznych
Prokognitywnych
Przeciwdrgawkowych, normotymicznych
Przeciwdepresyjnych
Przeciwpsychotycznych
Brak poczucia żalu objawiający się obojętnością lub racjonalizowaniem w sytuacji zranienia, oszukania lub okradzenia innej osoby, to jeden z objawów zaburzeń osobowości typu:
Histrionicznego
Zależnego
Antyspołecznego
Anankastycznego
Schizoidalnego
Antyspołecznego
Charakterystycznym elementem . klinicznego autyzmu dziecięcego są wszystkie wymienione oprócz:
Powtarzalne i stereotypowe schematy zachowania
Zaburzenie rozwoju mowy
Deficyty w zakresie nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych
Niepełnosprawność intelektualna umiarkowana
Powtarzalne i stereotypowe wzorce zainteresowań
Niepełnosprawność intelektualna umiarkowana
Częstość występowania baby blues (smutek poporodowy) to: Wybierz jedną odpowiedź:
1-5%
10-20%
0,5-1%
5-10%
50-80%
50-80%
Osiowymi objawami ADHD są:
Impulsywność, agresja, nadruchliwość
Zaburzenie uwagi, impulsywność, nadruchliwość
Impulsywność, deficyty w kontaktach społecznych, agresja
Niepełnosprawność intelektualna, agresja, nadruchliwość
Zaburzenie uwagi, impulsywność, agresja
Zaburzenie uwagi, impulsywność, nadruchliwość
Pochłonięcie nieuzasadnionymi wątpliwościami, dotyczącymi lojalności lub wiarygodności przyjaciół lub współpracowników, to jeden z objawów: Wybierz jedną odpowiedź:
Zespołu Aspergera
Zespołu Gansera
Osobowości schizoidalnej
Zespołu depresyjnego
Osobowości paranoicznej
Osobowości paranoicznej
Do benzodiazepin o długim czasie działania nie należy: Wybierz jedną odpowiedź:
Triazolam
Klorazepat
Diazepam
Klonazepam
Chlordiazepoksyd
Triazolam
Do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) nie zaliczmy: Wybierz jedną odpowiedź:
Wenlafaksyny
Paroksetyny
Fluwoksaminy
Fluoksetyny
Sertraliny
Wenlafaksyny
Do leków normotymicznych II generacji nie zalicza się: Wybierz jedną odpowiedź:
Arypiprazolu
Risperidonu
Węglanu litu
Olanzapiny
Kwetiapiny
Węglanu litu
Do neuroleptyków nie zaliczamy: Wybierz jedną odpowiedź:
Olanzapiny
Arypiprazolu
Kwetiapiny
Sertraliny
Haloperidolu
Sertraliny
Do benzodiazepin o długim czasie działania nie należy: Wybierz jedną odpowiedź:
Triazolam
Klonazepam
Klorazepat
Diazepam
Chlordiazepoksyd
Triazolam
Do objawów pozytywnych schizofrenii zaliczamy wszystkie z wymienionych oprócz: Wybierz jedną odpowiedź:
Apatii
Imperatywów słuchowych
Urojeń oddziaływania
Halucynacji słuchowych
Echo myśli
Apatii
Do Psychiatrycznej Izby przyjęć dowieziono pacjenta z powodu próby samobójczej przez nacięcia przedramienia, pacjent wcześniej leczony z powodu schizofrenii paranoidalnej, 2x hospitalizowany. W badaniu psychiatrycznym zwracają uwagę objawy wytwórcze- pseudohalucynacje w postaci głosów imperatywnych, nakazujących popełnienie samobójstwa a także urojenia prześladowcze. W badaniach laboratoryjnych bez odchyleń. Pacjent nie zgadza się na hospitalizacje. Co należy zrobić? Wybierz jedną odpowiedź:
Pacjenta należy przyjąć do szpitala w trybie pilnym, bez zgody w myśl art. 23 UoOZP ponieważ podejrzewamy u niego chorobę psychiczną.
Pacjent nie zgadza się na hospitalizację, brak podstaw do przyjęcia Pacjenta bez zgody- należy wypisać go do domu.
Pacjenta należy przyjąć do szpitala w trybie pilnym, bez zgody w myśl art. 24 UoOZP ponieważ podejrzewamy u niego chorobę psychiczną.
Brak wystarczających danych do podjęcia decyzji
Pacjenta należy przyjąć do szpitala w trybie pilnym, bez zgody w myśl art. 23 UoOZP ponieważ ma rozpoznaną chorobę psychiczną, przed przyjęciem jednak należy skonsultować pacjenta chirurgicznie w celu zaopatrzenia rany.
Pacjenta należy przyjąć do szpitala w trybie pilnym, bez zgody w myśl art. 23 UoOZP ponieważ ma rozpoznaną chorobę psychiczną, przed przyjęciem jednak należy skonsultować pacjenta chirurgicznie w celu zaopatrzenia rany.
Lekarz może zalecić zastosowanie przymusu bezpośredniego (nie dotyczy przedłużenia unieruchomienia) w formie unieruchomienia lub izolacji na czas nie dłuższy niż: Wybierz jedną odpowiedź:
6 godzin
2 godziny
3 godziny
1 godzina
4 godziny
4 godziny
Zespół Charlesa - Bonneta charakteryzuje się występowaniem żywych omamów: Wybierz jedną odpowiedź:
Wzrokowych
Węchowych
Smakowych
Dotykowych
Cenestetycznych
Wzrokowych
Do neuroleptyków nie zaliczamy: Wybierz jedną odpowiedź:
Haloperidolu
Arypiprazolu
Olanzapiny
Sertraliny
Kwetiapiny
Sertraliny
Fałszywe przekonanie o niezwykłych możliwościach i talentach to podstawa urojeń: Wybierz jedną odpowiedź:
Wielkościowych
Żadne z powyższych prawdziwe
Ksobnych
Nihilistycznych
Prześladowczych
Wielkościowych
Który z wymienionych nie jest czynnikiem ryzyka samobójstwa: Wybierz jedną odpowiedź:
Konflikty z prawem, samotność
Depresja, Psychoza
Wszystkie powyższe czynniki są związane ze zwiększonym ryzykiem samobójstwa
Brak wsparcia społecznego, choroba przewlekła
Uzależnienie od alkoholu, narkotyków
Wszystkie powyższe czynniki są związane ze zwiększonym ryzykiem samobójstwa

Powiązane tematy

Inne tryby