Strona 1

Psychiatria 2022 ZIMA

Pytanie 1
Zarejestrowana maksymalna dobowa dawka olanzapiny w leczeniu chorych na schizofrenię wynosi
10mg
15mg
5mg
30mg
20mg
Pytanie 2
Do neuroleptyków II generacji nie należy
Sulpiryd
Sertindol
Amisulpryd
Ziprazidon
Olanzapina
Pytanie 3
Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego w tzw. trybie wnioskowym określa:
Artykuł 29 Ustawy o Ochronie zdrowia Psychicznego
Artykuł 22 Ustawy o Ochronie zdrowia Psychicznego
Artykuł 51 Ustawy o Ochronie zdrowia Psychicznego
Artykuł 23 ustawy o Ochronie zdrowia Psychicznego
50 Ustawy o Ochronie zdrowia Psychicznego
Pytanie 4
Charakterystycznym objawem zespołu Hakima nie jest:
niedowład spastyczny
ataksja
stopniowe narastanie otępienia
nietrzymanie moczu
szybkie narastanie otępienia
Pytanie 5
Ryzyko centralnej mielonolizy mostu u pacjentów z alkoholowym zespołem abstynencyjnym istnieje w przypadku zbyt szybkiego wyrównania niedoborów
sodu
magnezu
tiaminy
glukozy
potasu
Pytanie 6
Jednoczesne występowanie sprzecznych dążeń, często występujące w schizofrenii to:
Ambitendencja
Anergia
Abulia
Awolicja
Akatyzja
Pytanie 7
Utrata zainteresowań oraz zaprzestanie wszelkich działań będących źródłem przyjemności to objaw:
anhedonii
psedudoomamów
abulii
urojeń
apatii
Pytanie 8
Wskazaniem do hospitalizacji osoby z zaburzeniami odżywiania są
poważne powikłania somatyczne
niekontrolowane objawy bulimiczne
Niska masa ciała (BMI <16) lub spadek masy ciała więcej niż 25% masy należnej
Wszystkie wymienione
współistniejące zaburzenia depresyjne

Powiązane tematy