Pytania i odpowiedzi

Psychiatria 2022 ZIMA

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 60 Rozwiązywany: 4424 razy
Pytanie 1
Zarejestrowana maksymalna dobowa dawka olanzapiny w leczeniu chorych na schizofrenię wynosi
20mg
Pytanie 2
Do neuroleptyków II generacji nie należy
Sulpiryd
Pytanie 3
Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego w tzw. trybie wnioskowym określa:
Artykuł 29 Ustawy o Ochronie zdrowia Psychicznego
Pytanie 4
Charakterystycznym objawem zespołu Hakima nie jest:
szybkie narastanie otępienia
Pytanie 5
Ryzyko centralnej mielonolizy mostu u pacjentów z alkoholowym zespołem abstynencyjnym istnieje w przypadku zbyt szybkiego wyrównania niedoborów
sodu
Pytanie 6
Jednoczesne występowanie sprzecznych dążeń, często występujące w schizofrenii to:
Ambitendencja
Pytanie 7
Utrata zainteresowań oraz zaprzestanie wszelkich działań będących źródłem przyjemności to objaw:
anhedonii
Pytanie 8
Wskazaniem do hospitalizacji osoby z zaburzeniami odżywiania są
Wszystkie wymienione
Pytanie 9
Czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia zaburzeń świadomości NIE jest:
Depresja w wywiadzie
Pytanie 10
52-letnia kobieta, od roku zmiana zachowania, współwystępujące objawy zespołu depresyjnego, kilkukrotne omdlenia ortostatyczne, drżenie parkinsonowskie halucynacje wzrokowe. Po podaniu niedużej dawki haloperidolu wystąpiły nasilone objawy pozapiramidowe. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:
Otępienie z ciałami Lewy’ego
Pytanie 11
Kryterium czasowym rozpoznania uporczywych zaburzeń urojeniowych jest okres:
3 miesiące
Pytanie 12
Charakterystycznym elementem obrazu klinicznego autyzmu dziecięcego nie jest:
Niepełnosprawność intelektualna umiarkowana
Pytanie 13
Lekiem psychostymulującym stosowanym w ADHD jest
Metylofenidat
Pytanie 14
Zaznacz prawidłowe zdanie o tikach
Są to krótkotrwałe, mimowolne ruchy i/lub wokalizacje, które często pojawiają się w tzw. “rzutach
Pytanie 15
Nieprawidłowy lub upośledzony rozwój w zakresie ekspresji językowej (mowy) wyraźnie widoczny przed 3 rokiem życia stanowi objaw kryterialny
Autyzmu dziecięcego
Pytanie 16
Nadruchliwość, impulsywność i zaburzenia koncentracji stanowią
ADHD
Pytanie 17
Wybierz prawidłowe stwierdzenie/stwierdzenia dotyczące halucynacji:
Wszystkie prawidłowe
Pytanie 18
Do objawów pozytywnych schizofrenii NIE zalicza się
Niedostosowanie afektu
Pytanie 19
Do objawów złośliwego zespołu neuroleptycznego zaliczamy
e) Wszystkie prawidłowe
Pytanie 20
Wybierz prawidłowe stwierdzenie dotyczące schizofrenii
e.Prawidłowe a i b

Powiązane tematy