Fiszki

Psychiatria 2022 ZIMA

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 60 Rozwiązywany: 1753 razy
Zarejestrowana maksymalna dobowa dawka olanzapiny w leczeniu chorych na schizofrenię wynosi
15mg
20mg
30mg
10mg
5mg
20mg
Do neuroleptyków II generacji nie należy
Ziprazidon
Sertindol
Amisulpryd
Olanzapina
Sulpiryd
Sulpiryd
Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego w tzw. trybie wnioskowym określa:
50 Ustawy o Ochronie zdrowia Psychicznego
Artykuł 23 ustawy o Ochronie zdrowia Psychicznego
Artykuł 29 Ustawy o Ochronie zdrowia Psychicznego
Artykuł 51 Ustawy o Ochronie zdrowia Psychicznego
Artykuł 22 Ustawy o Ochronie zdrowia Psychicznego
Artykuł 29 Ustawy o Ochronie zdrowia Psychicznego
Charakterystycznym objawem zespołu Hakima nie jest:
szybkie narastanie otępienia
stopniowe narastanie otępienia
niedowład spastyczny
ataksja
nietrzymanie moczu
szybkie narastanie otępienia
Ryzyko centralnej mielonolizy mostu u pacjentów z alkoholowym zespołem abstynencyjnym istnieje w przypadku zbyt szybkiego wyrównania niedoborów
potasu
tiaminy
magnezu
sodu
glukozy
sodu
Jednoczesne występowanie sprzecznych dążeń, często występujące w schizofrenii to:
Anergia
Awolicja
Akatyzja
Abulia
Ambitendencja
Ambitendencja
Utrata zainteresowań oraz zaprzestanie wszelkich działań będących źródłem przyjemności to objaw:
anhedonii
urojeń
apatii
psedudoomamów
abulii
anhedonii
Wskazaniem do hospitalizacji osoby z zaburzeniami odżywiania są
Niska masa ciała (BMI <16) lub spadek masy ciała więcej niż 25% masy należnej
poważne powikłania somatyczne
Wszystkie wymienione
współistniejące zaburzenia depresyjne
niekontrolowane objawy bulimiczne
Wszystkie wymienione
Czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia zaburzeń świadomości NIE jest:
Przegrzanie
Choroba somatyczna
Zakażenie układu moczowego
Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej
Depresja w wywiadzie
Depresja w wywiadzie
52-letnia kobieta, od roku zmiana zachowania, współwystępujące objawy zespołu depresyjnego, kilkukrotne omdlenia ortostatyczne, drżenie parkinsonowskie halucynacje wzrokowe. Po podaniu niedużej dawki haloperidolu wystąpiły nasilone objawy pozapiramidowe. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:
Choroba Parkinsona
Otępienie w przebiegu choroby Alzheimera
Depresja psychotyczna
Otępienie z ciałami Lewy’ego
Schizofrenia paranoidalna
Otępienie z ciałami Lewy’ego
Kryterium czasowym rozpoznania uporczywych zaburzeń urojeniowych jest okres:
3 miesiące
6 miesięcy
2 lat
1 miesiąc
12 miesięcy
3 miesiące
Charakterystycznym elementem obrazu klinicznego autyzmu dziecięcego nie jest:
Deficyty w zakresie nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych
Powtarzalne i stereotypowe schematy zachowań
Niepełnosprawność intelektualna umiarkowana
Powtarzalne i stereotypowe wzorce zainteresowań
Zaburzenie rozwoju mowy
Niepełnosprawność intelektualna umiarkowana
Lekiem psychostymulującym stosowanym w ADHD jest
Metylofenidat
Risperidon
Kwas walproinowy
Węglan litu
Sertralina
Metylofenidat
Zaznacz prawidłowe zdanie o tikach
Tiki są podległe woli pacjenta i sprawiają mu przyjemność
Tiki są charakterystycznym objawem depresji
Są to skomplikowane rytuały mające na celu redukcję lęku wynikającego z przeżywanych myśli natrętnych
W leczeniu tyków wykorzystuje się biorezonans xdd oraz komorę normobaryczną
Są to krótkotrwałe, mimowolne ruchy i/lub wokalizacje, które często pojawiają się w tzw. “rzutach
Są to krótkotrwałe, mimowolne ruchy i/lub wokalizacje, które często pojawiają się w tzw. “rzutach
Nieprawidłowy lub upośledzony rozwój w zakresie ekspresji językowej (mowy) wyraźnie widoczny przed 3 rokiem życia stanowi objaw kryterialny
Autyzmu dziecięcego
Jadłowstrętu psychicznego
Tików
Zespołu Aspergera
ADHD
Autyzmu dziecięcego
Nadruchliwość, impulsywność i zaburzenia koncentracji stanowią
Tików
ADHD
Depresji
Jadłowstrętu psychicznego
Zaburzeń konwersyjnych
ADHD
Wybierz prawidłowe stwierdzenie/stwierdzenia dotyczące halucynacji:
Charakteryzuje się silnym, nie korygowanym poczuciem realności spostrzeżeń
Omamy hipnagogiczne i hipnapompiczne są zjawiskiem fizjologicznym
Błędny jest zarówno sąd realizujący jak i klasyfikujący
Można je podzielić na proste i złożone
Wszystkie prawidłowe
Wszystkie prawidłowe
Do objawów pozytywnych schizofrenii NIE zalicza się
Zachowań katatonicznych
Omamów
Niedostosowanie afektu
Urojeń
Echa myśli
Niedostosowanie afektu
Do objawów złośliwego zespołu neuroleptycznego zaliczamy
d) Prawidłowe b i c
a) Bladość powłok skórnych, tachykardię
c) Wahania ciśnienia tętniczego krwi, nadmierną potliwość
e) Wszystkie prawidłowe
b) Tachykardię, podwyższona ciepłota ciała
e) Wszystkie prawidłowe
Wybierz prawidłowe stwierdzenie dotyczące schizofrenii
e.Prawidłowe a i b
d.Wszystkie prawidłowe
b.Początek choroby przypada najczęściej między 15, a 35 r.ż
c.U kobiet początek choroby na ogół jest wcześniejszy, a jej przebieg mniej korzystny
a.Częstość występowania tej choroby w populacji ogólnej to ok. 1%
e.Prawidłowe a i b

Powiązane tematy

Inne tryby