Pytania i odpowiedzi

Klasa 4, dział 3 - Poznajemy świat organizmów

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z rozdziału 3 przyrody dla klasy 4 szkoły podstawowej. Świat roślin i zwierząt. Różnice i podobieństwa pomiędzy organizmami żywymi.
Ilość pytań: 21 Rozwiązywany: 18379 razy
Pytanie 1
Które z wymienionych form nie są organizmami żywymi?
wirusy
Pytanie 2
Jak nazywa się podstawowy element, z którego zbudowane są wszystkie organizmy żywe?
komórka
Pytanie 3
Bakterie są przykładem organizmów:
jednokomórkowych
Pytanie 4
Komórki, które pełnią te same funkcje tworzą wspólnie:
tkanki
Pytanie 5
Połącz czynność życiową z opisem.
odżywianie się
pozyskiwanie składników pokarmowych, które dostarczają energię
oddychanie
proces pozwalający uwalniać energię z pokarmów
wydalanie
usuwanie z organizmu szkodliwych i niepotrzebnych substancji
wzrost i rozwój
zwiększanie rozmiaru organizmu, jego wyglądu i sposobu funkcjonowania
rozmnażanie
wydawanie na świat potomstwa
Pytanie 6
Jaką korzyść zyskują organizmy żywe dzięki zdolności do wykonywania ruchów?
mogą zdobywać pokarm i uciekać przed wrogiem
Pytanie 7
Ile królestw organizmów wyróżniamy?
pięć
Pytanie 8
Zaznacz istniejące królestwa organizmów:
zwierzęta
rośliny
grzyby
protisty
bakterie
Pytanie 9
Skąd pobierają energię organizmy cudzożywne?
z otoczenia
Pytanie 10
Zaznacz prawidłowy schemat przebiegu fotosyntezy:
dwutlenek węgla + woda → pokarm + tlen
Pytanie 11
Organizmy żyjące kosztem innych organizmów to:
pasożyty
Pytanie 12
Zaznacz organizmy roślinożerne.
łoś
sarna
żyrafa
Pytanie 13
Organizmy odżywiające się szczątkami to:
destruenci
Pytanie 14
Kiedy w glebie powstaje próchnica?
gdy rozkład szczątków jest częściowy
Pytanie 15
Jakie ogniwo jest zawsze pierwsze w łańcuchu pokarmowym?
producent
Pytanie 16
Jak nazywa się struktura, którą tworzą przeplatające się wzajemnie łańcuchy pokarmowe?
sieć pokarmowa
Pytanie 17
Dziki i lisy to przykłady:
wszystkożerców
Pytanie 18
Hodowla jakich zwierząt jest zakazana?
chronionych
niebezpiecznych
Pytanie 19
Kątnik domowy to gatunek:
pająka
Pytanie 20
Dlaczego coraz częściej w polskich miastach pojawiają się dzikie zwierzęta?
Ponieważ w miastach jest im łatwiej
zdobyć pożywienie
.
Pytanie 21
Co należy zrobić gdy spotkamy na spacerze dzikie zwierzę?
zachować bezpieczną odległość