Strona 2

Mutacje

Pytanie 9
Połącz schorzenie z jego objawami.
mukowiscydoza
nadmierna produkcja śluzu i zatykanie nim dróg oddechowych
choroba Huntingtona
obumieranie komórek nerwowych w mózgu
fenyloketonuria
nagromadzenie aminokwasu w organizmie
zespół Downa
niski wzrost, powiększony język, fałd na powiekach
albinizm
błąd w syntezie melanin
Pytanie 10
Badania mające na celu wykrycie chorób genetycznych płodu to:
Pytanie 11
Pobranie płynu owodniowego do badań i analiza wyizolowanego z niego DNA płodu to:
amnioskopia
fetoskopia
fetopunkcja
amniopunkcja
Pytanie 12
Nowotwory powstają na skutek mutacji.
prawda
fałsz
Pytanie 13
Większość nowotworów nie zagraża życiu.
fałsz
prawda
Pytanie 14
W wyniku mutacji organizm może zacząć produkować wadliwe białka, które nie będą funkcjonować prawidłowo.
prawda
fałsz