Fiszki

Mutacje

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 14 Rozwiązywany: 2368 razy
Czy mutacje zawsze powstają w wyniku czynników zewnętrznych?
nie
tak
nie
Jakie rodzaje mutacji wyróżniamy?
ustrojowe
chromosomowe
tkankowe
genowe
chromosomowe
genowe
Czym jest mutacja?
Jest to
. . . . . . . .
i
. . . . . . . .
zmiana w materiale genetycznym
. . . . . . . .
.
Jest to nagła i trwała zmiana w materiale genetycznym komórki.
Promieniowanie UV, dym papierosowy, toksyny pochodzące z pleśni, niektóre konserwanty i barwniki są:
czynnikami mutagennymi
Zespół Downa jest:
chorobą jednogenową
zaburzeniem chromosomowym
zaburzeniem chromosomowym
Albinizm jest:
chorobą jednogenową
zaburzeniem chromosomowym
chorobą jednogenową
Mukowiscydoza jest:
zaburzeniem chromosomowym
chorobą jednogenową
chorobą jednogenową
Zespół Edwardsa
chorobą jednogenową
zaburzeniem chromosomowym
zaburzeniem chromosomowym
Połącz schorzenie z jego objawami.
albinizm
choroba Huntingtona
fenyloketonuria
mukowiscydoza
zespół Downa
błąd w syntezie melanin
obumieranie komórek nerwowych w mózgu
nagromadzenie aminokwasu w organizmie
nadmierna produkcja śluzu i zatykanie nim dróg oddechowych
niski wzrost, powiększony język, fałd na powiekach
albinizm
błąd w syntezie melanin
choroba Huntingtona
obumieranie komórek nerwowych w mózgu
fenyloketonuria
nagromadzenie aminokwasu w organizmie
mukowiscydoza
nadmierna produkcja śluzu i zatykanie nim dróg oddechowych
zespół Downa
niski wzrost, powiększony język, fałd na powiekach
Badania mające na celu wykrycie chorób genetycznych płodu to:
badania prenatalne
Pobranie płynu owodniowego do badań i analiza wyizolowanego z niego DNA płodu to:
fetopunkcja
fetoskopia
amniopunkcja
amnioskopia
amniopunkcja
Nowotwory powstają na skutek mutacji.
fałsz
prawda
prawda
Większość nowotworów nie zagraża życiu.
prawda
fałsz
prawda
W wyniku mutacji organizm może zacząć produkować wadliwe białka, które nie będą funkcjonować prawidłowo.
prawda
fałsz
prawda