Pytania i odpowiedzi

Mutacje

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 14 Rozwiązywany: 2435 razy
Pytanie 1
Czy mutacje zawsze powstają w wyniku czynników zewnętrznych?
nie
Pytanie 2
Jakie rodzaje mutacji wyróżniamy?
genowe
chromosomowe
Pytanie 3
Czym jest mutacja?
Jest to
nagła
i
trwała
zmiana w materiale genetycznym
komórki
.
Pytanie 4
Promieniowanie UV, dym papierosowy, toksyny pochodzące z pleśni, niektóre konserwanty i barwniki są:
czynnikami mutagennymi
Pytanie 5
Zespół Downa jest:
zaburzeniem chromosomowym
Pytanie 6
Albinizm jest:
chorobą jednogenową
Pytanie 7
Mukowiscydoza jest:
chorobą jednogenową
Pytanie 8
Zespół Edwardsa
zaburzeniem chromosomowym
Pytanie 9
Połącz schorzenie z jego objawami.
albinizm
błąd w syntezie melanin
choroba Huntingtona
obumieranie komórek nerwowych w mózgu
fenyloketonuria
nagromadzenie aminokwasu w organizmie
mukowiscydoza
nadmierna produkcja śluzu i zatykanie nim dróg oddechowych
zespół Downa
niski wzrost, powiększony język, fałd na powiekach
Pytanie 10
Badania mające na celu wykrycie chorób genetycznych płodu to:
badania prenatalne
Pytanie 11
Pobranie płynu owodniowego do badań i analiza wyizolowanego z niego DNA płodu to:
amniopunkcja
Pytanie 12
Nowotwory powstają na skutek mutacji.
prawda
Pytanie 13
Większość nowotworów nie zagraża życiu.
prawda
Pytanie 14
W wyniku mutacji organizm może zacząć produkować wadliwe białka, które nie będą funkcjonować prawidłowo.
prawda