Strona 1

Początki władzy komunistów w Polsce

Pytanie 1
O ile zmniejszyło się terytorium Polski powojennej w porównaniu do stanu sprzed wybuchu II wojny światowej?
o około 10%
o około 25%
o około 30%
o około 20%
Pytanie 2
Na linii których rzek ustalono powojenne granice Polski z Niemcami?
Warta
Nysa Łużycka
Odra
Bóbr
Pytanie 3
Zaznacz miasta, które polska utraciła na rzecz ZSRR po II wojnie światowej.
Bogumin
Grodno
Wilno
Frysztat
Lwów
Pytanie 4
Ile wynosiła ludność powojennej Polski oraz jakie poniosła straty w wyniku działań wojennych?
W 1945 roku ludność polski wynosiła
24
miliony. Podczas II wojny światowej życie straciło około
6
milionów polskich obywateli.
Pytanie 5
Zaznacz obszary przyłączone do Polski po II wojnie światowej.
Warmia i Mazury
Śląsk
Pomorze wraz z Gdańskiem
Polesie
Zaolzie
Małopolska
Pytanie 6
Akcja "Wisła" dotyczyła deportacji z Polski ludności:
niemieckiej
białoruskiej
ukraińskiej
rosyjskiej
Pytanie 7
Połącz datę z wydarzeniem.
założenie organizacji "Wolność i Niezawisłość"
1945 r.
referendum ludowe
1946 r.
rozpoczęcie akcji "Wisła"
1947 r.
śmierć Witolda Pileckiego
1948 r.
Pytanie 8
Czego dotyczyły pytania znajdujące się na karcie przeprowadzonego po wojnie referendum ludowego?
likwidacji senatu
zatwierdzenia reform społeczno-gospodarczych
zakazu posiadania własności prywatnej
delegalizacji kościoła katolickiego
likwidacji sejmu
uznania granic z Niemcami i przyłączenia Pomorza