Fiszki

Początki władzy komunistów w Polsce

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Początki rozwoju komunizmu w powojennej Polsce, zmiany ustrojowe i społeczne.
Ilość pytań: 16 Rozwiązywany: 6940 razy
O ile zmniejszyło się terytorium Polski powojennej w porównaniu do stanu sprzed wybuchu II wojny światowej?
o około 25%
o około 20%
o około 30%
o około 10%
o około 20%
Na linii których rzek ustalono powojenne granice Polski z Niemcami?
Bóbr
Nysa Łużycka
Odra
Warta
Nysa Łużycka
Odra
Zaznacz miasta, które polska utraciła na rzecz ZSRR po II wojnie światowej.
Frysztat
Wilno
Grodno
Lwów
Bogumin
Wilno
Grodno
Lwów
Ile wynosiła ludność powojennej Polski oraz jakie poniosła straty w wyniku działań wojennych?
W 1945 roku ludność polski wynosiła
. . . . . . . .
miliony. Podczas II wojny światowej życie straciło około
. . . . . . . .
milionów polskich obywateli.
W 1945 roku ludność polski wynosiła 24 miliony. Podczas II wojny światowej życie straciło około 6 milionów polskich obywateli.
Zaznacz obszary przyłączone do Polski po II wojnie światowej.
Polesie
Zaolzie
Pomorze wraz z Gdańskiem
Warmia i Mazury
Małopolska
Śląsk
Pomorze wraz z Gdańskiem
Warmia i Mazury
Śląsk
Akcja "Wisła" dotyczyła deportacji z Polski ludności:
ukraińskiej
niemieckiej
białoruskiej
rosyjskiej
ukraińskiej
Połącz datę z wydarzeniem.
założenie organizacji "Wolność i Niezawisłość"
referendum ludowe
rozpoczęcie akcji "Wisła"
śmierć Witolda Pileckiego
1945 r.
1946 r.
1947 r.
1948 r.
założenie organizacji "Wolność i Niezawisłość"
1945 r.
referendum ludowe
1946 r.
rozpoczęcie akcji "Wisła"
1947 r.
śmierć Witolda Pileckiego
1948 r.
Czego dotyczyły pytania znajdujące się na karcie przeprowadzonego po wojnie referendum ludowego?
likwidacji senatu
zatwierdzenia reform społeczno-gospodarczych
likwidacji sejmu
delegalizacji kościoła katolickiego
zakazu posiadania własności prywatnej
uznania granic z Niemcami i przyłączenia Pomorza
likwidacji senatu
zatwierdzenia reform społeczno-gospodarczych
uznania granic z Niemcami i przyłączenia Pomorza
Podaj datę pierwszych wyborów do sejmu w powojennej Polsce.
Odbyły się
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
roku.
Odbyły się 19 stycznia 1947 roku.
Kto został wybrany pierwszym prezydentem Polski po II wojnie światowej?
Edward Ochab
Bolesław Bierut
Aleksander Zawadzki
Józef Cyrankiewicz
Bolesław Bierut
Kiedy uchwalono małą konstytucję, która wprowadzała w Polsce ustrój demokracji ludowej?
Małą konstytucję uchwalono
. . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . .
roku.
Małą konstytucję uchwalono 19 lutego 1947 roku.
Połącz działacza antykomunistycznego z jego pseudonimem.
Zygmunt Szendzielarz
Marian Bernaciak
Hieronim Dekutowski
Franciszek Jaskulski
Józef Franczak
Łupaszka
Orlik
Zapora
Zagończyk
Laluś
Zygmunt Szendzielarz
Łupaszka
Marian Bernaciak
Orlik
Hieronim Dekutowski
Zapora
Franciszek Jaskulski
Zagończyk
Józef Franczak
Laluś
Połącz w pary postać z datą jej śmierci z rąk komunistycznego aparatu Polski ludowej.
Danuta Siedzikówna
Witold Pilecki
Józef Franczak
28 sierpnia 1946 r.
25 maja 1948 r.
21 października 1963 r.
Danuta Siedzikówna
28 sierpnia 1946 r.
Witold Pilecki
25 maja 1948 r.
Józef Franczak
21 października 1963 r.
Uzupełnij zdanie.
Wprowadzenie reformy rolnej pozbawiało majątku bogatych ziemian, których powierzchnia gruntów przekraczała
. . . . . . . .
ha. Odebrane grunty były następnie
. . . . . . . .
, czyli dzielone pomiędzy biednych chłopów, co miało zagwarantować poparcie dla władz komunistycznych.
Wprowadzenie reformy rolnej pozbawiało majątku bogatych ziemian, których powierzchnia gruntów przekraczała 50 ha. Odebrane grunty były następnie parcelowane, czyli dzielone pomiędzy biednych chłopów, co miało zagwarantować poparcie dla władz komunistycznych.
Pod jakim pretekstem władze komunistyczne zwalczały prywatne sklepy?
sponsorowania antykomunistycznego podziemia
spekulacji cenami
unikania podatków
spekulacji cenami
Proces przejmowania prywatnych zakładów przez państwo nazywamy:
nacjonalizacją