Pytania i odpowiedzi

Romuald Traugutt i powstanie styczniowe

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 4. Wybuch i przebieg powstania styczniowego i rola Romualda Traugutta w jego przebiegu.
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 2665 razy
Pytanie 1
Na terytorium którego zaboru wybuchło powstanie styczniowe?
rosyjskiego
Pytanie 2
Kiedy wybuchło powstanie styczniowe?
22 stycznia 1863 r.
Pytanie 3
Jak wyglądał strój powstańca styczniowego?
nie noszono mundurów tylko biało-czerwone kokardy i metalowe orzełki na czapkach
Pytanie 4
Jakie miano nosił naczelny dowódca powstania?
dyktator
Pytanie 5
Kiedy Romuald Traugutt został mianowany dowódcą powstania?
17 października 1863 r.
Pytanie 6
W jaki sposób Rosjanie chcieli nie dopuścić do wybuchu powstania?
przeprowadzono brankę
Pytanie 7
Jaką instytucję powoływał do życia manifest wybuchu powstania styczniowego?
Tymczasowy Rząd Narodowy
Pytanie 8
Zaznacz zdania prawdziwe.
W trakcie powstania nie dochodziło do otwartych bitew a jedynie walk partyzankich.
Powstanie rozszerzyło się z czasem również na ziemie Litwy, Białorusi i Ukrainy.
Wojska rosyjskie dysponowały armatami, których powstańcy nie posiadali.
Pytanie 9
Kiedy aresztowano Romualda Traugutta?
11 kwietnia 1864 r.
Pytanie 10
Uzupełnij zdanie dotyczące śmierci Romualda Traugutta.
Romuald Traugutt został skazany za śmierć przez
powieszenie
. Wyrok został wykonany
5 sierpnia 1864
w okolicy Cytadeli Warszawskiej.
Pytanie 11
Dokąd Rosjanie zsyłali polskich powstańców po upadku powstania styczniowego?
na Syberię