Fiszki

Romuald Traugutt i powstanie styczniowe

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4. Wybuch i przebieg powstania styczniowego i rola Romualda Traugutta w jego przebiegu.
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 3167 razy
Na terytorium którego zaboru wybuchło powstanie styczniowe?
austriackiego
rosyjskiego
pruskiego
rosyjskiego
Kiedy wybuchło powstanie styczniowe?
29 stycznia 1864 r.
11 stycznia 1864 r.
22 stycznia 1863 r.
8 stycznia 1863 r.
22 stycznia 1863 r.
Jak wyglądał strój powstańca styczniowego?
nie noszono mundurów tylko biało-czerwone kokardy i metalowe orzełki na czapkach
tak jak umundurowanie żołnierzy Rzeczpospolitej przed rozbiorami
noszono ciemne szaty przypominające habity
ubierano się w stroje zaborców by ich zmylić i zaatakować z zaskoczenia
nie noszono mundurów tylko biało-czerwone kokardy i metalowe orzełki na czapkach
Jakie miano nosił naczelny dowódca powstania?
trybun
palatyn
hetman
dyktator
dyktator
Kiedy Romuald Traugutt został mianowany dowódcą powstania?
9 sierpnia 1863 r.
22 stycznia 1863 r.
17 lutego 1864 r.
17 października 1863 r.
17 października 1863 r.
W jaki sposób Rosjanie chcieli nie dopuścić do wybuchu powstania?
obniżono podatki na terytorium zaboru rosyjskiego
zwiększono liczbę stacjonujących w Polsce Rosjan do 200 tys.
przeprowadzono brankę
przeprowadzono brankę
Jaką instytucję powoływał do życia manifest wybuchu powstania styczniowego?
Lożę Narodową
Tymczasowy Rząd Narodowy
Stronnictwo Walki o Wolność
Radę Narodowego Zwycięstwa
Tymczasowy Rząd Narodowy
Zaznacz zdania prawdziwe.
Powstanie rozszerzyło się z czasem również na ziemie Litwy, Białorusi i Ukrainy.
W młodości Romuald Traugutt był oficerem armii Pruskiej.
Romuald Traugutt często brał udział w potyczkach partyzanckich w okolicach Warszawy.
Wojska rosyjskie dysponowały armatami, których powstańcy nie posiadali.
W trakcie powstania nie dochodziło do otwartych bitew a jedynie walk partyzankich.
Polacy byli doskonale przygotowani militarnie.
Powstanie rozszerzyło się z czasem również na ziemie Litwy, Białorusi i Ukrainy.
Wojska rosyjskie dysponowały armatami, których powstańcy nie posiadali.
W trakcie powstania nie dochodziło do otwartych bitew a jedynie walk partyzankich.
Kiedy aresztowano Romualda Traugutta?
11 kwietnia 1864 r.
23 lutego 1865 r.
18 stycznia 1864 r.
29 listopada 1864 r.
11 kwietnia 1864 r.
Uzupełnij zdanie dotyczące śmierci Romualda Traugutta.
Romuald Traugutt został skazany za śmierć przez
. . . . . . . .
. Wyrok został wykonany
. . . . . . . .
w okolicy Cytadeli Warszawskiej.
Romuald Traugutt został skazany za śmierć przez powieszenie. Wyrok został wykonany 5 sierpnia 1864 w okolicy Cytadeli Warszawskiej.
Dokąd Rosjanie zsyłali polskich powstańców po upadku powstania styczniowego?
na Ural
na Syberię
do Kazachstanu
na Krym
na Syberię