Fiszki

Romuald Traugutt i powstanie styczniowe

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4. Wybuch i przebieg powstania styczniowego i rola Romualda Traugutta w jego przebiegu.
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 2187 razy
Na terytorium którego zaboru wybuchło powstanie styczniowe?
pruskiego
austriackiego
rosyjskiego
rosyjskiego
Kiedy wybuchło powstanie styczniowe?
11 stycznia 1864 r.
29 stycznia 1864 r.
22 stycznia 1863 r.
8 stycznia 1863 r.
22 stycznia 1863 r.
Jak wyglądał strój powstańca styczniowego?
ubierano się w stroje zaborców by ich zmylić i zaatakować z zaskoczenia
nie noszono mundurów tylko biało-czerwone kokardy i metalowe orzełki na czapkach
tak jak umundurowanie żołnierzy Rzeczpospolitej przed rozbiorami
noszono ciemne szaty przypominające habity
nie noszono mundurów tylko biało-czerwone kokardy i metalowe orzełki na czapkach
Jakie miano nosił naczelny dowódca powstania?
hetman
palatyn
dyktator
trybun
dyktator
Kiedy Romuald Traugutt został mianowany dowódcą powstania?
22 stycznia 1863 r.
17 października 1863 r.
17 lutego 1864 r.
9 sierpnia 1863 r.
17 października 1863 r.
W jaki sposób Rosjanie chcieli nie dopuścić do wybuchu powstania?
zwiększono liczbę stacjonujących w Polsce Rosjan do 200 tys.
obniżono podatki na terytorium zaboru rosyjskiego
przeprowadzono brankę
przeprowadzono brankę
Jaką instytucję powoływał do życia manifest wybuchu powstania styczniowego?
Radę Narodowego Zwycięstwa
Lożę Narodową
Tymczasowy Rząd Narodowy
Stronnictwo Walki o Wolność
Tymczasowy Rząd Narodowy
Zaznacz zdania prawdziwe.
W trakcie powstania nie dochodziło do otwartych bitew a jedynie walk partyzankich.
W młodości Romuald Traugutt był oficerem armii Pruskiej.
Wojska rosyjskie dysponowały armatami, których powstańcy nie posiadali.
Romuald Traugutt często brał udział w potyczkach partyzanckich w okolicach Warszawy.
Powstanie rozszerzyło się z czasem również na ziemie Litwy, Białorusi i Ukrainy.
Polacy byli doskonale przygotowani militarnie.
W trakcie powstania nie dochodziło do otwartych bitew a jedynie walk partyzankich.
Wojska rosyjskie dysponowały armatami, których powstańcy nie posiadali.
Powstanie rozszerzyło się z czasem również na ziemie Litwy, Białorusi i Ukrainy.
Kiedy aresztowano Romualda Traugutta?
18 stycznia 1864 r.
11 kwietnia 1864 r.
23 lutego 1865 r.
29 listopada 1864 r.
11 kwietnia 1864 r.
Uzupełnij zdanie dotyczące śmierci Romualda Traugutta.
Romuald Traugutt został skazany za śmierć przez
. . . . . . . .
. Wyrok został wykonany
. . . . . . . .
w okolicy Cytadeli Warszawskiej.
Romuald Traugutt został skazany za śmierć przez powieszenie. Wyrok został wykonany 5 sierpnia 1864 w okolicy Cytadeli Warszawskiej.
Dokąd Rosjanie zsyłali polskich powstańców po upadku powstania styczniowego?
na Ural
na Syberię
na Krym
do Kazachstanu
na Syberię