Strona 1

Legiony Polskie i hymn narodowy

Pytanie 1
Jaki był najczęstszy kierunek emigracji Polaków po ostatecznym rozbiorze Polski?
Anglia
Szwajcaria
Włochy
Francja
Pytanie 2
W którym roku uformowano Legiony Polskie?
w 1799 r.
w 1800 r.
w 1796 r.
w 1797 r.
Pytanie 3
Kto został dowódcą Legionów Polskich?
Józef Zajączek
Józef Wybicki
Tadeusz Kościuszko
Jan Henryk Dąbrowski
Pytanie 4
Gdzie utworzono Legiony Polskie?
w Republice Lombardzkiej
w Królestwie Sardynii
w Państwie Kościelnym
w Republice Weneckiej
Pytanie 5
Jaki napis na naramiennikach nosili żołnierze Legionów Polskich?
Wszyscy ludzie są braćmi
Ludzie wolni są braćmi
Wolność, równość, braterstwo
Wszyscy ludzie są wolni
Pytanie 6
Kto jest autorem słów Mazurka Dąbrowskiego?
Pytanie 7
Zaznacz zdania prawdziwe.
Strój legionisty przypominał mundur francuski jednak odróżniał się od niego biało-czerwoną kokardą.
Legioniści niezależnie od pochodzenia mogli awansować w strukturach wojskowych.
Po zawarciu pokoju Francusko-Austriackiego Napoleon nakazał rozwiązać Legiony Polskie.
Legiony Polskie walczyły przeciwko armiom Austriackim i Rosyjskim.
Pytanie 8
Opuszczenie własnego kraju i osiedlenie się w innym to:
Pytanie 9
Uzupełnij zdanie.
Po zakończeniu wojny
francusko-austriackiej
Napoleon wysłał polskich legionistów do tłumienia buntu niewolników na tropikalną wyspę
San Domingo
. Wielu Polaków zmarło tam na skutek chorób lub w wyniku walk a część z ocalałych osiedliła się. Do Europy powróciło jedynie około
700
osób.
Pytanie 10
W którym roku Mazurek Dąbrowskiego został oficjalnie ogłoszony hymnem Polski?
w 1946 r.
w 1927 r.
w 1918 r.
w 1990 r.