Fiszki

Legiony Polskie i hymn narodowy

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6. Emigracja po rozbiorach Polski, sojusz z Napoleonem i powstanie Mazurka Dąbrowskiego.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 3667 razy
Jaki był najczęstszy kierunek emigracji Polaków po ostatecznym rozbiorze Polski?
Szwajcaria
Francja
Włochy
Anglia
Francja
W którym roku uformowano Legiony Polskie?
w 1799 r.
w 1797 r.
w 1800 r.
w 1796 r.
w 1797 r.
Kto został dowódcą Legionów Polskich?
Józef Wybicki
Tadeusz Kościuszko
Józef Zajączek
Jan Henryk Dąbrowski
Jan Henryk Dąbrowski
Gdzie utworzono Legiony Polskie?
w Republice Weneckiej
w Królestwie Sardynii
w Państwie Kościelnym
w Republice Lombardzkiej
w Republice Lombardzkiej
Jaki napis na naramiennikach nosili żołnierze Legionów Polskich?
Wolność, równość, braterstwo
Wszyscy ludzie są wolni
Wszyscy ludzie są braćmi
Ludzie wolni są braćmi
Ludzie wolni są braćmi
Kto jest autorem słów Mazurka Dąbrowskiego?
Józef Wybicki
Zaznacz zdania prawdziwe.
Legioniści niezależnie od pochodzenia mogli awansować w strukturach wojskowych.
Strój legionisty przypominał mundur francuski jednak odróżniał się od niego biało-czerwoną kokardą.
Legiony Polskie walczyły przeciwko armiom Austriackim i Rosyjskim.
Po zawarciu pokoju Francusko-Austriackiego Napoleon nakazał rozwiązać Legiony Polskie.
Legioniści niezależnie od pochodzenia mogli awansować w strukturach wojskowych.
Legiony Polskie walczyły przeciwko armiom Austriackim i Rosyjskim.
Opuszczenie własnego kraju i osiedlenie się w innym to:
emigracja
Uzupełnij zdanie.
Po zakończeniu wojny
. . . . . . . .
Napoleon wysłał polskich legionistów do tłumienia buntu niewolników na tropikalną wyspę
. . . . . . . .
. Wielu Polaków zmarło tam na skutek chorób lub w wyniku walk a część z ocalałych osiedliła się. Do Europy powróciło jedynie około
. . . . . . . .
osób.
Po zakończeniu wojny francusko-austriackiej Napoleon wysłał polskich legionistów do tłumienia buntu niewolników na tropikalną wyspę San Domingo. Wielu Polaków zmarło tam na skutek chorób lub w wyniku walk a część z ocalałych osiedliła się. Do Europy powróciło jedynie około700 osób.
W którym roku Mazurek Dąbrowskiego został oficjalnie ogłoszony hymnem Polski?
w 1990 r.
w 1927 r.
w 1918 r.
w 1946 r.
w 1927 r.