Pytania i odpowiedzi

Legiony Polskie i hymn narodowy

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 6. Emigracja po rozbiorach Polski, sojusz z Napoleonem i powstanie Mazurka Dąbrowskiego.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 3641 razy
Pytanie 1
Jaki był najczęstszy kierunek emigracji Polaków po ostatecznym rozbiorze Polski?
Francja
Pytanie 2
W którym roku uformowano Legiony Polskie?
w 1797 r.
Pytanie 3
Kto został dowódcą Legionów Polskich?
Jan Henryk Dąbrowski
Pytanie 4
Gdzie utworzono Legiony Polskie?
w Republice Lombardzkiej
Pytanie 5
Jaki napis na naramiennikach nosili żołnierze Legionów Polskich?
Ludzie wolni są braćmi
Pytanie 6
Kto jest autorem słów Mazurka Dąbrowskiego?
Józef Wybicki
Pytanie 7
Zaznacz zdania prawdziwe.
Legioniści niezależnie od pochodzenia mogli awansować w strukturach wojskowych.
Legiony Polskie walczyły przeciwko armiom Austriackim i Rosyjskim.
Pytanie 8
Opuszczenie własnego kraju i osiedlenie się w innym to:
emigracja
Pytanie 9
Uzupełnij zdanie.
Po zakończeniu wojny
francusko-austriackiej
Napoleon wysłał polskich legionistów do tłumienia buntu niewolników na tropikalną wyspę
San Domingo
. Wielu Polaków zmarło tam na skutek chorób lub w wyniku walk a część z ocalałych osiedliła się. Do Europy powróciło jedynie około
700
osób.
Pytanie 10
W którym roku Mazurek Dąbrowskiego został oficjalnie ogłoszony hymnem Polski?
w 1927 r.