Strona 2

Czasy stanisławowskie

Pytanie 9
W którym roku założono Szkołę Rycerską?
1758
1765
1770
1762
Pytanie 10
Zmiany mające na celu poprawę sytuacji w kraju i usprawnienie jego funkcjonowania to:
Pytanie 11
Co było letnią rezydencją Stanisława Augusta Poniatowskiego?
Belweder
Wawel
Zamek Książ
Pałac na Wodzie
Pytanie 12
W którym roku Stanisław August Poniatowski założył Teatr Narodowy?
w 1765 r
w 1782 r.
w 1772 r.
w 1768 r.
Pytanie 13
Uzupełnij zdania dotyczące rozwoju edukacji za rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego.
W roku
1773
powołano do życia
Komisję Edukacji Narodowej
, która nadzorowała nauczanie na wszystkich szczeblach edukacji. Zajęcia prowadzone wcześniej
po łacinie zaczęto prowadzić po polsku
a dostęp do edukacji zyskała również
uboga młodzież
.

Powiązane tematy

#klasa4 #klasa4historia