Fiszki

Czasy stanisławowskie

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej. Rozwój i upadek Rzeczpospolitej w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 4313 razy
W którym roku odbyła się koronacja Stanisława Augusta Poniatowskiego?
1764
1765
1746
1756
1764
Uzupełnij zdanie.
Niedługo po koronacji Stanisław August Poniatowski powołał do życia
. . . . . . . .
. Uczelnia ta, zlokalizowana w
. . . . . . . .
kształciła przyszłych urzędników państwowych oraz wojskowych.
Niedługo po koronacji Stanisław August Poniatowski powołał do życia Szkołę Rycerską. Uczelnia ta, zlokalizowana w Warszawie, kształciła przyszłych urzędników państwowych oraz wojskowych.
Kto był nadwornym malarzem Stanisława Augusta Poniatowskiego?
Flamand Gaspar van Wittel
Jan Matejko
Nicolas de Largillière
Marcello Bacciarelli
Marcello Bacciarelli
Jakim mianem w europejskiej kulturze określano XVIII wiek?
wiekiem ducha
wiekiem sztuki
wiekiem rozumu
wiekiem wojen
wiekiem rozumu
Jak długo na polskim tronie zasiadał Stanisław August Poniatowski?
28 lat
24 lata
35 lat
31 lat
31 lat
Osoba lub instytucja opiekująca się i wspierająca materialnie artystów oraz sztukę to:
mecenas
Połącz osobę ze sferą jej aktywności zawodowej.
Adam Naruszewicz
Stanisław Konarski
Hugo Kołłątaj
Marcello Bacciarelli
historyk
literatura
polityka
malarstwo
Adam Naruszewicz
historyk
Stanisław Konarski
literatura
Hugo Kołłątaj
polityka
Marcello Bacciarelli
malarstwo
Zaznacz miejsca, w których organizowane były obiady czwartkowe?
Belweder
pałac Na Wodzie
restauracja u Fukiera
Pałac Kazimierzowski
Zamek Królewski
pałac Na Wodzie
Zamek Królewski
W którym roku założono Szkołę Rycerską?
1758
1765
1762
1770
1765
Zmiany mające na celu poprawę sytuacji w kraju i usprawnienie jego funkcjonowania to:
reformy
Co było letnią rezydencją Stanisława Augusta Poniatowskiego?
Zamek Książ
Belweder
Pałac na Wodzie
Wawel
Pałac na Wodzie
W którym roku Stanisław August Poniatowski założył Teatr Narodowy?
w 1782 r.
w 1765 r
w 1772 r.
w 1768 r.
w 1765 r
Uzupełnij zdania dotyczące rozwoju edukacji za rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego.
W roku
. . . . . . . .
powołano do życia
. . . . . . . .
, która nadzorowała nauczanie na wszystkich szczeblach edukacji. Zajęcia prowadzone wcześniej
. . . . . . . .
a dostęp do edukacji zyskała również
. . . . . . . .
.
W roku 1773 powołano do życia Komisję Edukacji Narodowej, która nadzorowała nauczanie na wszystkich szczeblach edukacji. Zajęcia prowadzone wcześniej po łacinie zaczęto prowadzić po polsku a dostęp do edukacji zyskała również uboga młodzież.

Powiązane tematy

#klasa4 #klasa4historia

Inne tryby