Pytania i odpowiedzi

Czasy stanisławowskie

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej. Rozwój i upadek Rzeczpospolitej w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 3823 razy
Pytanie 1
W którym roku odbyła się koronacja Stanisława Augusta Poniatowskiego?
1764
Pytanie 2
Uzupełnij zdanie.
Niedługo po koronacji Stanisław August Poniatowski powołał do życia
Szkołę Rycerską
. Uczelnia ta, zlokalizowana w
Warszawie,
kształciła przyszłych urzędników państwowych oraz wojskowych.
Pytanie 3
Kto był nadwornym malarzem Stanisława Augusta Poniatowskiego?
Marcello Bacciarelli
Pytanie 4
Jakim mianem w europejskiej kulturze określano XVIII wiek?
wiekiem rozumu
Pytanie 5
Jak długo na polskim tronie zasiadał Stanisław August Poniatowski?
31 lat
Pytanie 6
Osoba lub instytucja opiekująca się i wspierająca materialnie artystów oraz sztukę to:
mecenas
Pytanie 7
Połącz osobę ze sferą jej aktywności zawodowej.
Adam Naruszewicz
historyk
Stanisław Konarski
literatura
Hugo Kołłątaj
polityka
Marcello Bacciarelli
malarstwo
Pytanie 8
Zaznacz miejsca, w których organizowane były obiady czwartkowe?
pałac Na Wodzie
Zamek Królewski
Pytanie 9
W którym roku założono Szkołę Rycerską?
1765
Pytanie 10
Zmiany mające na celu poprawę sytuacji w kraju i usprawnienie jego funkcjonowania to:
reformy
Pytanie 11
Co było letnią rezydencją Stanisława Augusta Poniatowskiego?
Pałac na Wodzie
Pytanie 12
W którym roku Stanisław August Poniatowski założył Teatr Narodowy?
w 1765 r
Pytanie 13
Uzupełnij zdania dotyczące rozwoju edukacji za rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego.
W roku
1773
powołano do życia
Komisję Edukacji Narodowej
, która nadzorowała nauczanie na wszystkich szczeblach edukacji. Zajęcia prowadzone wcześniej
po łacinie zaczęto prowadzić po polsku
a dostęp do edukacji zyskała również
uboga młodzież
.

Powiązane tematy

#klasa4 #klasa4historia