Strona 1

test cytogenetyka

Pytanie 1
Monosomia chromosomu X jest częstą przyczyną bezpłodności
klaczy
suk
loch
krów
Pytanie 2
obszar pseudoautosomalny występuje
tylko w chromosomie X
w obu chromosomach płci
tylko w chromosomie Y
w kilku parach autosomów
Pytanie 3
geny syntoniczne
segregują niezależnie od siebie
położone są w pobliżu centromeru
położone są w tym samym chromosomie
zbudowane są z podobnych sekwencji DNA
Pytanie 4
Sonda molekularna pozwalająca malować chromosomy jest nieprzydatna do identyfikacji mutacji typu
aneuploidii
translokacji wzajemnej
fuzji centrycznej
inwersji para centrycznej
Pytanie 5
mozaicyzm chromowy jest skutkiem
nieprawidłowej segregacji chromosomów siostrzanych w podziałach mitotycznych
nieprawidłowej segregacji chromosomów siostrzanych w anafazie II mejozy
nieprawidłowej segregacji chromosomów homologicznych w anafazie I mejozy
wymiany komórek poprzez łożyska między dwoma płodami
Pytanie 6
największą diploidalną liczbę chromosomów wśród wymienionych zwierząt ma
koń
bydło
owca
kura
Pytanie 7
obszary jąderkotwórcze występują zazwyczaj
w większości par chromosomów
tylko w jednej parze chromosomów
we wszystkich parach chromosomów
w kilku parach chromosomów
Pytanie 8
do triploidii nie prowadzi
nieprawidłowa segregacja biwalentów
zaburzenia wyrzucania ciałka kierunkowego
polispermia
nieprawidłowa cytokineza podczas podziałów spermatogoniów

Powiązane tematy

#biologia