Fiszki

test cytogenetyka

Test w formie fiszek test
Ilość pytań: 55 Rozwiązywany: 1533 razy
Monosomia chromosomu X jest częstą przyczyną bezpłodności
klaczy
krów
suk
loch
klaczy
obszar pseudoautosomalny występuje
tylko w chromosomie Y
w kilku parach autosomów
tylko w chromosomie X
w obu chromosomach płci
w obu chromosomach płci
geny syntoniczne
położone są w pobliżu centromeru
położone są w tym samym chromosomie
segregują niezależnie od siebie
zbudowane są z podobnych sekwencji DNA
położone są w tym samym chromosomie
Sonda molekularna pozwalająca malować chromosomy jest nieprzydatna do identyfikacji mutacji typu
aneuploidii
fuzji centrycznej
translokacji wzajemnej
inwersji para centrycznej
inwersji para centrycznej
mozaicyzm chromowy jest skutkiem
wymiany komórek poprzez łożyska między dwoma płodami
nieprawidłowej segregacji chromosomów siostrzanych w anafazie II mejozy
nieprawidłowej segregacji chromosomów homologicznych w anafazie I mejozy
nieprawidłowej segregacji chromosomów siostrzanych w podziałach mitotycznych
nieprawidłowej segregacji chromosomów siostrzanych w podziałach mitotycznych
największą diploidalną liczbę chromosomów wśród wymienionych zwierząt ma
owca
kura
koń
bydło
kura
obszary jąderkotwórcze występują zazwyczaj
w większości par chromosomów
tylko w jednej parze chromosomów
w kilku parach chromosomów
we wszystkich parach chromosomów
w kilku parach chromosomów
do triploidii nie prowadzi
nieprawidłowa segregacja biwalentów
zaburzenia wyrzucania ciałka kierunkowego
polispermia
nieprawidłowa cytokineza podczas podziałów spermatogoniów
nieprawidłowa segregacja biwalentów
hybrydyzacja między sondą molekularną i chromosomami jest poprzedzona
denaturacją sond
denaturacją sondy i chromosomów
denaturacją chromosomów
redenaturacją sond i chromosomów
denaturacją sondy i chromosomów
małe różnice występujące w kariotypach następujących par gatunków sprawiają ze ich mieszańce mają prawie normalną płodność
bawoł rzeczny i bawoł błotny
bydło domowe i bydło zebu
koń i osioł
lis pospolity i lis polarny
bydło domowe i bydło zebu
przyczyną obniżonej płodności nosicieli translokacji wzajemnej jest
nieprawidłowy crossing-over
nieprawidłowa koniugacja chromosomów
powstanie tetrawalentu
nieprawidłowa segregacja tetrawalentu
nieprawidłowa segregacja tetrawalentu
najwięcej heterochromatyny konstytutywnej ma
lis polarny
lis pospolity
koń
świnia
lis polarny
w momencie zapłodnienia komórka jajowa żeńska jest w stadium
metafazy I
profazy I
metafazy II
telofazy II
metafazy II
ciałko barra to
nieaktywny chromosom X w oocytach
nieaktywny chromosom X w kom. somatycznych samicy
nieaktywny chromosom X w kom. somatycznych samca
nieaktywny chromosom w spermatocytach
nieaktywny chromosom X w kom. somatycznych samicy
pierwsze wzorce kariotypów zwierząt domowych opracowano w roku
1970
1986
1976
1980
1976
wewnątrzchromowe abberacje łatwo można diagnozować za pomocą:
techniki CGH
techniki PRINS
techniki MCB (multicolor banding)
techniki FISH z użyciem sond chromosowa-specyficznych
techniki MCB (multicolor banding)
najczęściej diagnozowaną nieprawidłowością wśród buhajów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej kierowanych na badania cytogenetyczne jest:
chimeryzm limfocytarny XX/XY
fuzja centryczna ( u świni translokacja wzajemna)
fuzja tandemowa
aneuploidie XXY i XXY
fuzja centryczna ( u świni translokacja wzajemna)
diploidalna liczba chromosomów u buhaja, będącego nosicielem translokacji robertsonowskiej, w układzie homozygotycznym wynosi
58 (jakby była heterozygota to 59)
60
61
59
58 (jakby była heterozygota to 59)
sonda malująca chromosomy jest nieprzydatna do identyfikacji mutacji obejmującej małe fragmenty chromsomowe typu:
aneuploidia
translokacja wzajemna
tandem fuzja
delecji
delecji
z poniższych objawów występujących u zwierząt hodowlanych nie będą wskazaniem do przeprowadzenia badań cytogenetycznych
hipertrofia mięśniowa
obniżona płodność
wystąpienie wad rozwojowych
nietypowe zachowanie seksualne
nietypowe zachowanie seksualne

Powiązane tematy

#biologia

Inne tryby