Pytania i odpowiedzi

test cytogenetyka

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. test
Ilość pytań: 55 Rozwiązywany: 1380 razy
Pytanie 1
Monosomia chromosomu X jest częstą przyczyną bezpłodności
klaczy
Pytanie 2
obszar pseudoautosomalny występuje
w obu chromosomach płci
Pytanie 3
geny syntoniczne
położone są w tym samym chromosomie
Pytanie 4
Sonda molekularna pozwalająca malować chromosomy jest nieprzydatna do identyfikacji mutacji typu
inwersji para centrycznej
Pytanie 5
mozaicyzm chromowy jest skutkiem
nieprawidłowej segregacji chromosomów siostrzanych w podziałach mitotycznych
Pytanie 6
największą diploidalną liczbę chromosomów wśród wymienionych zwierząt ma
kura
Pytanie 7
obszary jąderkotwórcze występują zazwyczaj
w kilku parach chromosomów
Pytanie 8
do triploidii nie prowadzi
nieprawidłowa segregacja biwalentów
Pytanie 9
hybrydyzacja między sondą molekularną i chromosomami jest poprzedzona
denaturacją sondy i chromosomów
Pytanie 10
małe różnice występujące w kariotypach następujących par gatunków sprawiają ze ich mieszańce mają prawie normalną płodność
bydło domowe i bydło zebu
Pytanie 11
przyczyną obniżonej płodności nosicieli translokacji wzajemnej jest
nieprawidłowa segregacja tetrawalentu
Pytanie 12
najwięcej heterochromatyny konstytutywnej ma
lis polarny
Pytanie 13
w momencie zapłodnienia komórka jajowa żeńska jest w stadium
metafazy II
Pytanie 14
ciałko barra to
nieaktywny chromosom X w kom. somatycznych samicy
Pytanie 15
pierwsze wzorce kariotypów zwierząt domowych opracowano w roku
1976
Pytanie 16
wewnątrzchromowe abberacje łatwo można diagnozować za pomocą:
techniki MCB (multicolor banding)
Pytanie 17
najczęściej diagnozowaną nieprawidłowością wśród buhajów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej kierowanych na badania cytogenetyczne jest:
fuzja centryczna ( u świni translokacja wzajemna)
Pytanie 18
diploidalna liczba chromosomów u buhaja, będącego nosicielem translokacji robertsonowskiej, w układzie homozygotycznym wynosi
58 (jakby była heterozygota to 59)
Pytanie 19
sonda malująca chromosomy jest nieprzydatna do identyfikacji mutacji obejmującej małe fragmenty chromsomowe typu:
delecji
Pytanie 20
z poniższych objawów występujących u zwierząt hodowlanych nie będą wskazaniem do przeprowadzenia badań cytogenetycznych
nietypowe zachowanie seksualne

Powiązane tematy

#biologia