Powstanie styczniowe - daty i bitwy

Ten test obejmuje wydarzenia z powstania styczniowego na poziomie ogólnym.

Historia, powtórzenie. 22 pytań.

REKLAMA
Kiedy wybuchło powstanie styczniowe?
22 stycznia 1863
W którym roku zakończyło się powstanie styczniowe?
1864
Kto kierował Tymczasowym Rządem Narodowym po wybuchu powstania styczniowego?
Stefan Bobrowski
Kto z niżej wymienionych osób NIE BYŁ dyktatorem powstania styczniowego?
Aleksander Wielopolski
Jaka była przyczyna masowego opuszczania oddziałów partyzanckich przez chłopów?
dekret carski o uwłaszczeniu i przyznaniu chłopom na własność użytkowanej przez nich ziemii
Jaka była łączna ilość ludzi służących w wojskach powstańczych?
200 000
O której bitwie powstania styczniowego mówiono "Polskie Termopile"?
pod Węgrowem
Kiedy stoczona została bitwa pod Węgrowem?
3 lutego 1863
Która bitwa była pierwszą potyczką stoczoną w powstaniu styczniowym?
pod Ciołkowem
Jaki zasięg miało powstanie?
Litwa
część Ukrainy
Białoruś
Królestwo Polskie
Kiedy Romuald Traugutt objął władzę dyktatorską nad powstaniem styczniowym?
17 października 1863
Kiedy Komitet Centralny Narodowy ogłasza się Tymczasowym Rządem Narodowym i wydaje manifest powstańczy?
22 stycznia 1863
Rosyjska branka w Warszawie rozpoczęła się:
14-15 stycznia 1863
Podaj datę aresztowania Romualda Traugutta
11 kwietnia 1864
Podaj datę Konwencji Alvenslebena
8 lutego 1863
Podaj datę ogłoszenia amnestii dla Powstańców przez Cara Aleksandra II
13 kwietnia 1963
Podaj datę objęcia dyktatury nad powstaniem styczniowym?
11 marca 1963
Kiedy stoczona została bitwa pod Grochowiskami?
18 marca 1863
Kiedy stoczona została bitwa pod Żyrzynem?
8 sierpnia 1863
Data śmierci Dionizego Czachowskiego to:
6 listopada 1863
Data egzekucji Romulada Traugutta to
5 sierpnia 1864
Jakie były skutki Powstania Styczniowego?
konfiskata majątków powstańców
całkowita utrata autonomii przez Królestwo Polskie
uwłaszczenie chłopów
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.