Test z Fizyki

BIOFIZYKA

Opis testu

biofizyka kosmetologia

Inne tryby testu

Pytania zawarte w teście

W teście BIOFIZYKA znajdziesz następujące pytania:

Pytanie 1:
W celu ograniczenia wpływu błędów przypadkowych na pomiar
Pytanie 2:
Precyzję metody pomiarowej określamy na podstawie
Pytanie 3:
3. Rozkład wartości pomiarowych w postaci krzywej Gaussa charakteryzuje się tym, że 95,5% wyników znajduje się w przedziale
Pytanie 4:
Według teorii falowej Huygensa światło w wodzie rozchodzi się:
Pytanie 5:
Szczegółowa teoria względności Einsteina podaje związek
Pytanie 6:
Zasada nieoznaczoności Heisenberga mówi że:
Pytanie 7:
Prędkość przepływu płynu przez naczynie jest:
Pytanie 8:
Liczba Reylnolds’a określa
Pytanie 9:
Przemiana izobaryczna to taka podczas której:
Pytanie 10:
Pierwsza zasada termodynamiki określa:
Pytanie 11:
Druga zasada termodynamiki określa:
Pytanie 12:
Reakcja chemiczna podczas przebiegu której układ oddaje ciepło do otoczenia to
Pytanie 13:
Ciśnienie osmotyczne to
Pytanie 14:
Entropia dojrzałego organizmu niezmieniającego swojej biomasy
Pytanie 15:
Potencjał elektrodowy to
Pytanie 16:
Jednostką informacji jest
Pytanie 17:
Pojemność informacyjna łącza to
Pytanie 18:
Redundancja to
Pytanie 19:
Aminokwasy egzogenne to:
Pytanie 20:
Białka u ssaków zbudowane są z
Pytanie 21:
Ładunek netto białka w punkcie izoelektrycznym jest
Pytanie 22:
Para AT w cząsteczce DNA jest stabilizowana:
Pytanie 23:
W komórkach ludzkich DNA obecne jest głównie w postaci
Pytanie 24:
Temperatura topnienia DNA to
Pytanie 25:
Obecność długołańcuchowych kwasów tłuszczowych w cząsteczkach fosfolipidów:
Pytanie 26:
Z transportem aktywnym mamy do czynienia kiedy
Pytanie 27:
Potencjał równowagowy w odniesieniu do komórki to
Pytanie 28:
Wartość potencjału błonowego, powyżej którego może być wyzwolony potencjał czynnościowy to:
Pytanie 29:
Stan błony w którym nie jest możliwe wyzwolenie kolejnego potencjału czynnościowego to:
Pytanie 30:
Ekspotencjalne zmniejszenie w czasie potencjału receptorowego to:
Pytanie 31:
Człowiek ma wpływ na pracę mięśni:
Pytanie 32:
Zwiększenie częstotliwości pobudzenia mięśnia poprzecznie prążkowanego doprowadza przy pewnej częstotliwości do:
Pytanie 33:
W warunkach izometrycznych siła rozwijana przy rozciąganiu mięśnia jest:
Pytanie 34:
Kwas hialuronowy tworzy wiązania kowalencyjne z kolagenem i występuje w:
Pytanie 35:
Usunięcie wody strukturalnej z kolagenu prowadzi do:
Pytanie 36:
Białkiem występującym w największej ilości w tkance łącznej jest:
Pytanie 37:
Część mineralna kości stanowi
Pytanie 38:
Szybkość przebudowy tkanki kostnej zależy od
Pytanie 39:
Mięśnie gładkie przy rozciąganiu zachowują się jak
Pytanie 40:
Impedancja to:
i jeszcze 19 pytań...