Pytania i odpowiedzi

BIOFIZYKA

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. biofizyka kosmetologia
Ilość pytań: 59 Rozwiązywany: 1843 razy
Pytanie 1
W celu ograniczenia wpływu błędów przypadkowych na pomiar
b) wykonujemy kilka pomiarów
Pytanie 2
Precyzję metody pomiarowej określamy na podstawie
d) stosunku wielkości błędu przypadkowego do wielkości zmierzonej
Pytanie 3
3. Rozkład wartości pomiarowych w postaci krzywej Gaussa charakteryzuje się tym, że 95,5% wyników znajduje się w przedziale
c) x + 2SD
Pytanie 4
Według teorii falowej Huygensa światło w wodzie rozchodzi się:
b) wolniej niż w powietrzu
Pytanie 5
Szczegółowa teoria względności Einsteina podaje związek
a) energii fotonu z masą
Pytanie 6
Zasada nieoznaczoności Heisenberga mówi że:
b) im dokładniej oznaczymy położenie cząstki tym mniej dokładnie można określić jej pęd
Pytanie 7
Prędkość przepływu płynu przez naczynie jest:
c) odwrotnie proporcjonalna do pola przekroju poprzecznego naczynia
Pytanie 8
Liczba Reylnolds’a określa
b) rodzaj przepływu (laminarny, burzliwy)
Pytanie 9
Przemiana izobaryczna to taka podczas której:
c) nie dochodzi do zmiany ciśnienia
Pytanie 10
Pierwsza zasada termodynamiki określa:
b) zasadę zachowania energii w układach zamkniętych
Pytanie 11
Druga zasada termodynamiki określa:
c) kierunek przebiegu procesów związanych z przemianą energii
Pytanie 12
Reakcja chemiczna podczas przebiegu której układ oddaje ciepło do otoczenia to
c) reakcja egzotermiczna
Pytanie 13
Ciśnienie osmotyczne to
b) ciśnienie, które w stanie równowagi hamuje transport osmotyczny rozpuszczalnika
Pytanie 14
Entropia dojrzałego organizmu niezmieniającego swojej biomasy
c) nie zmienia się w czasie
Pytanie 15
Potencjał elektrodowy to
b) różnica potencjałów elektrycznych metalu i elektrolitu

Powiązane tematy

#kosmetologia #biofizyka