rodzaje literackie test

rodzaje literackie, test z języka polskiego

Test dotyczy ogólnych wiadomości z zakresu teorii literatury - rodzaje literackie.

3 pytań Język polski beata 12345