Pytania i odpowiedzi

rodzaje literackie

Pytanie 1
1.Podkreś szereg, w którym zostały wymienione rodzaje literackie.
a)epika, sonet, dramat,
b)epika, liryka, dramat
c)epos, liryka, tragedia,
d)epika, liryka, wiersz
b
Pytanie 2
2.W jakich utworach występuje narrator?
a) lirycznych,
b) dramatycznych,
c) epickich,
d) epickich i lirycznych.
c
Pytanie 3
3. Do wystawienia na scenie bezpośrednio przygotowane są:
a) utwory dramatyczne,
b) utwory epickie,
c) utwory liryczne i epickie,
d) utwory dramatyczne i liryczne.
a

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.