Rodzaje literackie test

Rodzaje literackie, test z języka polskiego

Liryka, epika, dramat - cechy rodzajów literackich, przykłady. Gatunki literackie - charakterystyka, przykłady.

10 pytań Język polski kokalina