Test z języka polskiego

Rodzaje i gatunki literackie

Liryka, epika, dramat - cechy rodzajów literackich, przykłady. Gatunki literackie - charakterystyka, przykłady.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 35182 razy