Test z języka polskiego

Rodzaje i gatunki literackie

Opis testu

Liryka, epika, dramat - cechy rodzajów literackich, przykłady. Gatunki literackie - charakterystyka, przykłady.

Inne tryby testu