Pytania i odpowiedzi

Klasa 7, dział 6 - Świat w okresie międzywojennym

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z rozdziału 6 historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Traktat wersalski, powstanie ZSRS, faszyzm i świat w przededniu II wojny światowej.
Ilość pytań: 36 Rozwiązywany: 12918 razy
Pytanie 1
Jakie ziemie wróciły do Francji po podpisaniu traktatu wersalskiego?
Alzacja
Lotaryngia
Pytanie 2
Które miasta ustanowiono wolnymi miastami na mocy traktatu wersalskiego?
Gdańsk
Kłajpeda
Pytanie 3
Jak wyglądały straty wśród żołnierzy na frontach I wojny światowej.
W trakcie wojny zmobilizowano
65
mln żołnierzy, spośród których życie straciło
8,5
mln a ponad
20
mln zostało rannych.
Pytanie 4
Nienaruszalność granic których państw potwierdzili Niemcy podczas konferencji w Locarno?
Francji
Belgii
Pytanie 5
Połącz datę z wydarzeniem.
1919 r.
traktat wersalski
1922 r.
marsz na Rzym
1925 r.
konferencja w Locarno
1929 r.
początek wielkiego kryzysu gospodarczego
1933 r.
ogłoszenie New Deal
1935 r.
wprowadzenie ustaw norymberskich
Pytanie 6
Kto kierował SS w latach 1929 - 1945?
Heinrich Himmler
Pytanie 7
Jaki skrót nosiła narodowosocjalistyczna partia założona przez Adolfa Hitlera?
NSDAP
Pytanie 8
Za najbardziej wrogą ideologię faszyści uważali:
komunizm
Pytanie 9
Co wydarzyło się w Niemczech podczas "nocy kryształowej"?
palono synagogi, mordowano żydów, niszczono sklepy
Pytanie 10
W którym roku Benito Mussolini został premierem Włoch?
1922 r.
Pytanie 11
Gdzie i kiedy Niemcy podpisały traktat z ZSRS o współpracy wojskowej obchodząc tym samym ustalenia traktatu wersalskiego?
Traktat podpisano w roku
1922
w
Rapallo
.
Pytanie 12
Podaj datę utworzenia ZSRS.
Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich powstał
30
grudnia
1922
r.
Pytanie 13
Połącz datę z wydarzeniem.
1924 r.
śmierć Włodzimierza Lenina
1928 r.
zakończenie polityki NEP w ZSRS
1929 r.
pierwsza gala wręczenia Oscarów
1932 r.
wybuch wielkiego głodu na Ukrainie
1936 r.
wkroczenie wojsk niemieckich do Nadrenii
1937 r.
początek wojny japońsko-chińskiej
1938 r.
Anschluss Austrii
Pytanie 14
Obóz ciężkiej pracy przymusowej w ZSRR.
Łagier
Pytanie 15
Połącz termin z definicją.
kułak
określenie bogatego chłopa w ZSRS
sowchoz
państwowe gospodarstwo rolne w ZSRS
kołchoz
spółdzielcze gospodarstwo rolne w ZSRS
gułag
podmiot zarządzający obozami ciężkiej pracy w ZSRS
Pytanie 16
Kiedy wydarzył się "czarny czwartek"?
W dniu
24
października
1929
roku.
Pytanie 17
Czy wielki krach na giełdzie amerykańskiej miał wpływ na rynki europejskie?
tak
Pytanie 18
Siedzibą Ligi Narodów była:
Genewa
Pytanie 19
Jaki tytuł przyjął Benito Mussolini?
Duce
Pytanie 20
Czego dotyczyły traktaty laterańskie?
wyodrębnienia politycznego i terytorialnego Watykanu