Iliada - Homer, Test z Lektury

Test ze znajomości "Iliady" autorstwa Homera. Test wiedzy online z lektury szkolnej.

Lektury szkolne. Test składa się z 15 pytań.

REKLAMA

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Iliada - Homer".

Oskar i Pani Róża to książka autorstwa Érica-Emmanuela Schmitta, wydana w 2002 roku. Lektura przedstawia losy nieuleczalnie chorego chłopca. Ten test sprawdza znajomość fabuły lektury Oskar i Pani Róża.
Język polski, Gimnazjum
15
#oskaripaniroza #schmitt #lektura
Balladyna - test znajomości lektury. Pytania dotyczą fabuły tragedii pt. "Balladyna" Juliusza Słowackiego
Język polski, Ogólny
32
#balladyna #lektury #lektura #lekturyszkolne #sprawdzian #slowacki
Test wiedzy ze znajomości lektury Boska Komedia Dante Alighieri.
Język polski, Ogólny
15
#dantealighieri #lekturyszkolne #lektura
Test znajomości noweli "Mendel Gdański" Marii Konopnickiej
Język polski, Ogólny
13
#mariakonopnicka #mendelgdanski #lektury #lekturyszkolne
Antygona – tragedia Sofoklesa z roku 442 p.n.e. Sprawdź swoją wiedzę ze znajomości lektury.
Język polski, Gimnazjum
26
#antygona #sofokles #lektura #szkolna

Pytania zawarte w teście