ZFPP

Test: ZFPP

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa produkcyjnego

61 pytań Zawodowe iszteq

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Quizu, Testu z odpowiedziami, Powtórzenia lub Fiszek.
Możesz też wyświetlić pytania zawarte w teście.