GATT - cele, geneza, organy, rundy, tekst układu, test z WOSu

Test dla studentów z WOSu. Test składa się z 22 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "GATT - cele, geneza, organy, rundy, tekst układu"

1) Rozwiń skrót GATT (po polsku)
2) GATT został powołany na pomysł Rady Gospodarczo-Społecznej ONZ
3) Rozpoczęcie działalności GATT
4) Układ miał być gwarantem bezpieczeństwa koncesji celnych i miał być rozwiązaniem przejściowym w celu późniejszego utworzenia Międzynarodowej Organizacji Handlu
5) Tekst układu składał się z preambuły i 38 artykułów podzielonych na 4 części
6) Część 1 zawierała KNU (Klauzulę Największego Uprzywilejowania)oraz tzw. listy koncesji
7) Część 2 zawierała przepisy dotyczące ograniczeń ilościowych, opłat importowych i eksportowych, wyceny towaru na potrzeby wymiaru cła
8) Część 3 regulowała sprawy proceduralne i niektóre wyjątki od GATT, w tym tworzenie preferencyjnych porozumień handlowych, takich jak tworzenie stref wolnego handlu i unie celne
9) Część 4 była poświęcona krajom rozwijającym się i regulowała ich specjalne uprawnienia w sferze handlu
10) Ile lat po powstaniu Układu dodano część 4?
11) Zasady GATT (kilka odpowiedzi)
12) Liberalizacja handlu
13) Pierwsza runda GATT odbyła się w 1947, podaj jej nazwę
14) Wszystkie Rundy do 1961 roku dotyczyły obniżki ceł na towary przemysłowe
15) Kiedy odbyła się Runda Kennedyego?
16) Runda Kennedyego dotyczyła obniżki ceł na towary przemysłowe, porozumienia w sprawie antydumpingu i wartości celnej
17) Kiedy odbyła się Runda Tokijska?
18) Runda Tokijska dotyczyła obniżki cen na produkty nierolne i kodeksów postępowania dotyczących środków pozacelnych
19) Najważniejsza Runda dzięki której powstało WTO
20) Kiedy odbyła się Runda Urugwajska?
21) Runda Urugwajska dotyczyła obniżenia ceł na produkty nierolne, liberalizacji handlu towarami rolniczymi i tekstyliami, porozumienia w sprawie usług i własności intelektualnej i modyfikacji kodeksów w sprawie środków pozacelnych
22) Głównymi przesłankami Rundy Urugwajskiej były (kilka odpowiedzi)