Fiszki: GATT - cele, geneza, organy, rundy, tekst układu

22 fiszek WOS rocklee666
GATT - cele, geneza, organy, rundy, tekst układu

Fiszki z WOSu.