Test wiedzy

Organizacje Międzynarodowe

RE, OBWE, UZE, OPA, ANZUS, WTO, OECD, OPEC, ASSEAN
Ilość pytań: 103 Rozwiązywany: 3364 razy