Mikroekonomia - podstawy teorii wyboru konsumenta test

Mikroekonomia - podstawy teorii wyboru konsumenta, test z ekonomii

P/F, jednokrotny wybór

52 pytań Ekonomia rocklee666