Mikroekonomia - elastyczność popytu i podaży test

Mikroekonomia - elastyczność popytu i podaży, test z ekonomii

Test ze znajomości Mikroekonomii. Materiał dla studentów. WSZIB tylko w 1 pytaniu występuje więcej niż 1 odpowiedź, reszta JEDNOKROTNEGO WYBORU

31 pytań Ekonomia kitek0