Akademia Pana Kleksa, Test z Lektury

Sprawdzian ze znajomości lektury Jana Brzechwy pt. "Akademia Pana Kleksa" Test dla szkoły podstawowej z lektury szkolnej. Test składa się z 15 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Akademia Pana Kleksa"

1) W jakim stroju na codzień chodził Pan Kleks?
2) Przy jakiej ulicy znajdowała się Akademia Pana Kleksa?
3) Gdzie Pan Kleks po raz pierwszy spotkał szpaka Mateusza?
4) Ile lat ma Adaś Niezgódka?
5) Za otwieranie i zamykanie bramy do Akademii odpowiadał:
6) O której godzinie wstawili chłopcy w Akademii?
7) Żeby zostać przyjętym do Akademii Pana Kleksa trzeba było:
8) Alojzy, sztuczny chłopiec, nauczył się języka:
9) Kto dostarczał Panu Kleksowi świeże piegi?
10) Przysmakiem Mateusza były:
11) Największym wyróżnieniem w Akademii były:
12) Pan Kleks miał na imię:
13) Jakim przemianom po północy ulegał pan Kleks?
14) Co pan Kleks jada na drugie śniadanie?
15) Jak nazywał się władca Lunnów?