Strona 1

synchro

Pytanie 1
Generator synchroniczny o cos(ϕn)=0,8 ind może pracować:
wszystkie powyższe odpowiedzi są prawdziwe.
z cosϕ=1
z cos(ϕn)<0,8
z dowolnym cos(ϕp)
Pytanie 2
Kompensator synchroniczny pracuje przy:
nie można określić, bo zależy to od obiążenia.
cosϕ=1
cosϕ=0 ind
cosϕ=0 poj
Pytanie 3
W generatorze synchronicznym zmiana mocy czynnej turbiny powoduje:
zmianę mocy czynnej P i mocy biernej Q
nie można określić, bo zależy to od współczynnika mocy obciążenia.
zmianę mocy czynnej P
zmianę mocy biernej Q
Pytanie 4
Przejście od znamionowego punktu pracy do biegu jałowego spowoduje w generatorze synchronicznym zmniejszenie napięcia dla:
obciążenia pojemnościowego
nigdy nie ma miejsca.
obciążenia rezystancyjnego
obciążenia indukcyjnego
Pytanie 5
W generatorze synchronicznym zmiana prądu wzbudzenia powoduje:
zmianę mocy czynnej P i mocy biernej Q
zmianę mocy biernej Q
wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne.
zmianę mocy czynnej P
Pytanie 6
Moment elektromagnetyczny maszyny synchronicznej zależy od:
nie zależy od napięcia zasilania.
napięcia zasilania
od kwadratu napięcia zasilania
Pytanie 7
W maszynach synchronicznych zwiększenie reaktancji synchronicznej (Xd) ma wpływ na:
moc maszyny
na żadną z tych wielkości.
na obie te wielkości
moment elektromagnetyczny maszyny
Pytanie 8
W maszynach synchronicznych największych mocy twornik maszyny jest:
uzwojeniem wirnika
nie można określić, bo zależy to od sposobu napędzania generatora (turbina parowa lub turbina wodna)
uzwojeniem stojana
zależy to od sposobu chłodzenia maszyny

Powiązane tematy