[BIOCHEMIA] Wejściówka 19: Barwniki żółciowe i porfiryny, test z chemii

Test dla studentów z chemii. Test składa się z 63 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "[BIOCHEMIA] Wejściówka 19: Barwniki żółciowe i porfiryny"

1) Co badamy w teście 2 linii w ostrej porfirii skórnej?
2) Biliwerdyna to
3) Oksygenaza hemowa
4) Zespół Dubin Johnsona
5) Porfiria skórna późna - jaki enzym?
6) Ostra porfiria przerywana - jaki enzym? (wersja na "d")
7) Podaj wyjściowe składowe do syntezy hemu
8) Hiperbilirubinemia to stężenie bilirubiny powyżej [mg%]
9) W żółtaczce hemolitycznej oporność osmotyczna
10) Jaki jest test przesiewowy I linii, gdy mamy objawy nadwrażliwości na światło?
11) Syntaza ALA
12) Żółtaczka cholestatyczna
13) Ilość albuminy związanej z bilirubiną to? [mg%]
14) Jakiego enzymu/białka defekt w: [pełna nazwa]
15) Jak dzielimy porfirie? Na [w... i ...]
16) Bilirubina w krwi
17) Objawy protoporfirii erytropoetycznej
18) β-glukuronidazy to
19) Podaj normy dla bilirubiny całkowitej i bezpośredniej w surowicy krwi:
20) Poziom bilirubiny niesprzężonej w żółtaczce hemolitycznej
21) W żółtaczce hemolitycznej odczyn van den Bergha jest
22) Poziom LpX wzrasta w żółtaczce
23) Oznaczanie aktywności deaminazy PBG wraz z PBG w moczu jest przydatne do wykrywania
24) Syntaza ALA
25) Hemoproteiny zawierające w swojej strukturze żelazo
26) ALA to:
27) Poziom żelaza spada w żółtaczce
28) Żółtaczka hemolityczna
29) Zespół Gilberta
30) Ferrochelataza
31) AIP
32) Testy screeningowe przy ostrej porfirii to
33) Prawidłowa oporność osmotyczna występuje w żółtaczce
34) Niedobór dekarboksylazy uroporfirynogenowej powoduje
35) Stężenia bilirubiny w zespole Crigler-Najjar typu I zazwyczaj wynosi [mg%]
36) Dehydrataza ALA
37) MRP-2 to białko
38) przyczyny hiperbilirubinemii u dzieci
39) Pojemność osoczowa przyłączania bilirubiny do albumin wynosi
40) Zaznacz fałsz
41) Testami przesiewowymi II linii w diagnostyce porfirii w przypadku występowania ostrych objawów neurowisceralnych są oznaczenia:
42) Defekt enzymatyczny oksydazy koproporfirynogenowej skutkuje
43) Testami przesiewowymi I linii w diagnostyce porfirii w przypadku występowania ostrych objawów neurowisceralnych są oznaczenia:
44) Zaznacz fałsz
45) Zaznacz fałsz
46) Zaznacz fałsz
47) Zaznacz fałsz
48) Test screeningowy w porfirii erytropoetycznej polega na oznaczaniu
49) Główny objaw protoporfirii erytropoetycznej
50) Przyczyny hiperbilirubinemii pośredniej
51) Zaznacz fałsz
52) Glukuronylotransferaza:
53) Testem screeningowym wykonywanym w podejrzeniu późnej porfirii skórnej jest
54) W jakich narządach zachodzi synteza ALA i porfobilinogenu
55) Podaj trzy najważniejsze etapy transportu i wydzielania żółci w wątrobie:
56) Wskaż fałszywe
57) Dwie przyczyny cholestazy wewnątrzwątrobowej.
58) Dehydrataza ALA
59) Uzupełnij
60) W protoporfirii erytropoetycznej obserwujemy
61) W zespole Dubin-Johnsona jaka porfiryna wydala się w 90%
62) Defekt enzymatyczny oksydazy protoporfirynowej skutkuje:
63) Zaznacz fałszywe