[BIOCHEMIA] Wejściówka 19: Barwniki żółciowe i porfiryny, fiszki z chemii

Fiszki, Chemia, Studia.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zaznacz fałsz
Bilirubina pośrednia jest związkiem toksycznym
Bilirubina pośrednia jest transportowana w postaci związanej z białkami osocza
Żóltaczka mechaniczna prowadzi do wzrostu stężenia bilirubiny bezpośredniej
W osoczu bilirubina występuje głównie w formie związanej z kwasem glukuronowym
Zaznacz fałsz
Bilirubina pośrednia jest związkiem toksycznym
Bilirubina pośrednia jest transportowana w postaci związanej z białkami osocza
Żóltaczka mechaniczna prowadzi do wzrostu stężenia bilirubiny bezpośredniej
W osoczu bilirubina występuje głównie w formie związanej z kwasem glukuronowym
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Żółtaczka hemolityczna
Poziom bilirubiny sprzężonej [maleje/norma/wzrasta], odczyn van den Berga
norma pośredni
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Hemoproteiny zawierające w swojej strukturze żelazo
cytochrom c
hemoglobina
cytochrom P450
mioglobina
katalaza
2,3-dioksygenaza tryptofanowa
Hemoproteiny zawierające w swojej strukturze żelazo
cytochrom c
hemoglobina
cytochrom P450
mioglobina
katalaza
2,3-dioksygenaza tryptofanowa
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
przyczyny hiperbilirubinemii u dzieci
jedzenie dużo jajek
wrodzone zaburzenia metabolizmu bilirubiny (zespół Gilberta, zespół Dubin-Johnsona)
anemia hemolityczna
atrezja dróg żółciowych
wirusowe zapalenie wątroby (wirusami typu A, B, C, D lub E)
żółtaczka noworodków
przyczyny hiperbilirubinemii u dzieci
jedzenie dużo jajek
wrodzone zaburzenia metabolizmu bilirubiny (zespół Gilberta, zespół Dubin-Johnsona)
anemia hemolityczna
atrezja dróg żółciowych
wirusowe zapalenie wątroby (wirusami typu A, B, C, D lub E)
żółtaczka noworodków
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zaznacz fałsz
wszystkie typy porfirii dziedziczone są w sposób autosomalny dominujący
w protoporfiriach erytropoetycznych gromadzące się protoporfiryny prowadzą do marskości wątroby i hepatosplenomegalii
do czynników wywołujących ostrą porfirię przerywaną należą: barbiturany, infekcje, zabiegi operacyjne, hormony steroidowe
w późnej porfirii skórnej czynniki indukujące inaktywują dekarboksylazę uroporfinogenu w wątrobie
Zaznacz fałsz
wszystkie typy porfirii dziedziczone są w sposób autosomalny dominujący
w protoporfiriach erytropoetycznych gromadzące się protoporfiryny prowadzą do marskości wątroby i hepatosplenomegalii
do czynników wywołujących ostrą porfirię przerywaną należą: barbiturany, infekcje, zabiegi operacyjne, hormony steroidowe
w późnej porfirii skórnej czynniki indukujące inaktywują dekarboksylazę uroporfinogenu w wątrobie
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Defekt enzymatyczny oksydazy protoporfirynowej skutkuje:
wzrostem stężenia ALA w moczu
wszystkie prawidłowe
nadwrażliwością na światło
wzrostem stężenia protoporfiryny IX w kale
Defekt enzymatyczny oksydazy protoporfirynowej skutkuje:
wzrostem stężenia ALA w moczu
wszystkie prawidłowe
nadwrażliwością na światło
wzrostem stężenia protoporfiryny IX w kale
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W żółtaczce hemolitycznej odczyn van den Bergha jest
pośredni
bezpośredni
dwufazowy
W żółtaczce hemolitycznej odczyn van den Bergha jest
pośredni
bezpośredni
dwufazowy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
AIP
Rozwiń skrót (po polsku), Jakiego enzymu dotyczy?
ostra porfiria przerywana deaminaza porfobilinogenu
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Dehydrataza ALA
Lokalizacja w komórce, katalizowana reakcja
cytozol kondensacja dwóch cząsteczek ALA do PBG
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zaznacz fałsz
hemoglobina może być metabolizowana do hemosyderyny
brak poprawnej odpowiedzi
u dorosłych urobilinogen jest wydzielany w ilości około 4 mg/d
bilirubina jest transportowana z globuliną
Zaznacz fałsz
hemoglobina może być metabolizowana do hemosyderyny
brak poprawnej odpowiedzi
u dorosłych urobilinogen jest wydzielany w ilości około 4 mg/d
bilirubina jest transportowana z globuliną
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Przyczyny hiperbilirubinemii pośredniej
zespół Crigler-Najjar
anemia złośliwa
erytroblastoza płodowa
anemia hemolityczna
anemia sierpowatokrwinkowa
zespół Gilberta
żółtaczka hemolityczna noworodków
Przyczyny hiperbilirubinemii pośredniej
zespół Crigler-Najjar
anemia złośliwa
erytroblastoza płodowa
anemia hemolityczna
anemia sierpowatokrwinkowa
zespół Gilberta
żółtaczka hemolityczna noworodków
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wskaż fałszywe
Wolna bilirubina powstaje tylko w wątrobie .
Wskaż fałszywe
Wolna bilirubina powstaje tylko w wątrobie .
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Prawidłowa oporność osmotyczna występuje w żółtaczce
hemolitycznej
cholestatycznej
miąższowej
Prawidłowa oporność osmotyczna występuje w żółtaczce
hemolitycznej
cholestatycznej
miąższowej
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Pojemność osoczowa przyłączania bilirubiny do albumin wynosi
250mg/1000ml
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Oksygenaza hemowa
lokalizacja komórkowa, jaką reakcję katalizuje?
mikrosomy przemianę heminy do biliwerdyny
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
W jakich narządach zachodzi synteza ALA i porfobilinogenu
szpik kostny
wątroba
W jakich narządach zachodzi synteza ALA i porfobilinogenu
szpik kostny
wątroba
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Syntaza ALA
Lokalizacja komórkowa?, jaką reakcję katalizuje? [B + G = A]
mitochondria bursztynylo-CoA + glicyna = ALA
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Dehydrataza ALA
inhibitor (pełna nazwa), grupa prostetyczna (pełna nazwa)
ołów cynk
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Zaznacz fałsz
Dla żółtaczki zastoinowej charakterystyczny jest odczyn Van der Bergha bezpośredni
Żółtaczka hemolityczna charakteryzuje się wysokim stężeniem bilirubiny wolnej w osoczu
Przekształcenie bilirubiny pośredniej w bezpośrednią polega na tworzeniu glukuronidów i siarczanów bilirubiny
Nadmierny rozpad erytrocytów prowadzi do pojawienia się w osoczu bilirubiny związanej
Zaznacz fałsz
Dla żółtaczki zastoinowej charakterystyczny jest odczyn Van der Bergha bezpośredni
Żółtaczka hemolityczna charakteryzuje się wysokim stężeniem bilirubiny wolnej w osoczu
Przekształcenie bilirubiny pośredniej w bezpośrednią polega na tworzeniu glukuronidów i siarczanów bilirubiny
Nadmierny rozpad erytrocytów prowadzi do pojawienia się w osoczu bilirubiny związanej